Groźny pożar hali magazynowej.

3 września 2019 roku o godzinie 12:32 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP  w Lesznie wpłynęło zgłoszenie  pożaru, do jakiego doszło w obiekcie magazynowym zlokalizowanym w miejscowości Nowy Belęcin, gm. Krzemieniewo.


Z przyjętego zgłoszenia wynikało, że w obiekcie składowane były opakowania tekturowe składowane na drewnianych paletach. Z  uwagi specyfikę  obiektu oraz rodzaj składowanych materiałów dyżurny operacyjny powiatu  w pierwszej fazie działań zadysponował na miejsce zdarzenia 12 zastępów z terenu powiatu leszczyńskiego i gostyńskiego. Po dojeździe pierwszych zadysponowanych potwierdzono informacje uzyskane w zgłoszeniu. Pożarem objęta była cała kubatura obiektu  magazynowego o powierzchni użytkowej około 720 m2, w której znajdowało się /według informacji uzyskanych od pracownika zatrudnionego w obiekcie/ około 80 ton opakowań kartonowych składowanych na drewnianych paletach oraz w  paletokoszach ułożonych  na regałach zakotwionych do posadzki betonowej. Budynek, w którym doszło do pożaru był obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, murowanym z bloczków żużlowo – betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, z dachem dwuspadowym,  o konstrukcji nośnej stalowej wykonanej w formie kratownicy z pokryciem blachą trapezową, mocowaną do stalowych profili stanowiących łaty.  Po zabezpieczeniu terenu działań strażacy podali dwa prądy wody w natarciu do wnętrza hali. Kolejne przybyłe zastępy tworzyły dodatkowe linie gaśnicze oraz przygotowywały punkt czerpania wody z pobliskiego stawy wraz z magistralą zasilającą miejsce zdarzenia w wodę gaśniczą. Ze względu na ograniczoną dostępność do budynku podjęto decyzję o wykonaniu otworów w ścianie bocznej poprzez wyburzenie wcześniej zamurowanych bram wjazdowych do hali. Dodatkowo rozebrano część połaci dachowej i prowadzono działania gaśnicze z góry. Po wstępnym ugaszeniu pożaru (stłumieniu), przystąpiono do wywożenia materiału zgromadzonego wewnątrz budynku, na pobliski utwardzony plac składowy w celu dogaszenia.  Ze względu na zabudowanie wnętrza hali regałami magazynowymi konieczny był demontaż stelaży regałowych, co umożliwiło  wywóz tlących się pozostałości z przestrzeni między regałowych przy użyciu ładowarki teleskopowej. Na miejsce działań przybył między innymi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który po ocenie stanu technicznego obiektu podjął decyzję o jego dalszym losie.  Straty, które powstały w wyniku pożaru, według wstępnego szacunku Komendy Miejskiej PSP w Lesznie wyniosły łącznie  ponad 1 mln 600 tysięcy złotych. W działaniach gaśniczych, które trwały ponad 28 godzin zaangażowanych było łącznie 17 zastępów straży pożarnej w ogólnej liczbie 58 strażaków – ratowników. 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Rafał Wypych – Oficer Prasowy KM PSP Leszno.

Zobacz również …

(Visited 194 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz