GoldenPeaks Capital uruchamia instalację fotowoltaiczną o mocy 8MW w Pszczewie [ZDJĘCIA, FILM]

GoldenPeaks Capital uruchamia instalację fotowoltaiczną o mocy 8MW w Pszczewie osiągając moc zainstalowaną na poziomie 86MW w Polsce

GoldenPeaks Capital i spółka zależna Spectris Energy uroczyście uruchomiły jeden z wielu projektów instalacji fotowoltaicznych, wchodzących w skład portfolio Bravo o całkowitej mocy 86MW.

Instalacja w Pszczewie o mocy 8MW została zakończona w ciągu siedmiu miesięcy i jest jedną z pierwszych w Polsce, w ramach której zastosowano obustronne moduły fotowoltaiczne. Uroczysta inauguracja odbyła się 1 października 2021 roku.


Portfel Bravo uzyskał zamknięcie finansowe w grudniu 2020 r. z banków Bayern LB i Siemens Bank. Portfolio składa się z 86 pojedynczych instalacji o mocy 1 MW w różnych lokalizacjach w całej Polsce, zasilanych przez dwustronnie działające panele słoneczne. Moduły te mogą wytwarzać energię po obu stronach modułów, co pomaga zwiększyć wydajność energetyczną o 5% do 10%.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Bayern LB i Siemens Bank,w tym Karin Schramm z BayernLB, szefowa sektora energii odnawialnej.

Fergie May jako osoba zarządzająca GoldenPeaks Capital, powiedziała: „Nasza współpraca ze Spectris Energy, BayernLB i Siemens Bank wykazuje ogromny potencjał. Sprawna kooperacja przy realizacji projektów inwestycyjnych oraz podobny model rozumienia współpracy zaowocowały sukcesem w postaci skutecznego uruchomienia instalacji w Pszczewie. GoldenPeaks Capital posiada portfel projektów w Polsce o mocy 1 GW z czego 86 MW to wybudowane instalacje fotowoltaiczne,  kolejne 400 MW jest już
w trakcie realizacji. Podczas realizowania inwestycji wykazujemy się szczególnym zaangażowaniem w sektor i  wsparciem w realizację celów polityki klimatyczno-energetycznej UE.”

Marek Duda, prezes Spectris Energy Sp.z o.o., powiedział: „Z dumą otwieramy kolejną inwestycję fotowoltaiczną w Polsce. Instalacja w Pszczewie to efekt współpracy ekspertów z różnych dziedzin i naszego doświadczenia w tej branży. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu za wsparcie. Obecna instalacja jest bardzo wydajna i opiera  się na nowoczesnych, sprawdzonych podzespołach. Pozwoli nam to znacznie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych”.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat rynek fotowoltaiki w Polsce rozwija się
w bardzo szybkim tempie. Na koniec 2020 roku moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych wynosiła 3936 MW, co oznacza wzrost o 2 463 MW, a więc o 200% rok do roku. Według prognoz Instytutu Energii Odnawialnej, Polska w 2021 roku, po raz kolejny z rzędu, utrzyma czwartą wysoką pozycję w UE w tym zakresie. IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może przekroczyć 6 GW i tym samym osiągnąć poziom mocy zainstalowanej w wietrze sprzed roku.

Golden Peaks Capital jest międzynarodowym inwestorem działającym głównie w sektorach energii odnawialnej i nieruchomości. Grupa działa
w Europie gdzie sprawnie buduje portfolio nowych projektów. Swoim działaniem obejmuje Polskę, ale i inne kraje Unii Europejskiej.

Spectris Energy to jedna z najszybciej rozwijających się firm na rynku energii odnawialnej w Polsce. Spółka zapewnia pełen zakres w realizacji inwestycji w tym projektowanie, finansowanie, dostawę wyposażenia technologicznego, wykonawstwo oraz sprawne zarządzanie procesem inwestycyjnym w sektorach energii słonecznej i wiatrowej. Spectris Energy stawia na efektywność i odpowiedzialność za środowisko.

(Visited 403 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz