Ewakuacja Komendy Powiatowej Policji

23 maja 2018r przeprowadzono próbną ewakuację Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.


Duże zadymienie w budynku spowodowało rozpoczęcie ewakuacji pracowników i funkcjonariuszy z jednoczesnym alarmowaniem SKKP w Międzychodzie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów GBA, GCBA i SHD–23, funkcjonariusz policji odpowiedzialny za sprawy p.poż. informuje kierującego działaniem ratowniczym, że w miejscu zbiórki brakuje pracownika jednego z biur. Strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony układu oddechowego docierają do poszkodowanego, ewakuują go do strefy bezpiecznej oraz udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy. Równocześnie trwają działania gaśnicze, zmierzające do ugaszenia pożaru, powstałego w pomieszczeniu kuchennym. Przeprowadzone ćwiczenia mają przygotować strażaków, pracowników oraz funkcjonariuszy do podjęcia właściwych działań, poza tym ratownicy doskonalą swoje umiejętności dowodzenia, obsługi sprzętu, dostarczania wody i współpracy z załogą KP Policji.

(Visited 278 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz