Ekologiczne ciepło dla Poznania [FILM]

Ekologiczne ciepło dla Poznania

  • Pierwszy w Europie odzysk ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego
  • Ekologiczne ciepło dla ponad 30 budynków na Wildzie i Dębcu, w tym dla szpitala HCP
  • Zmniejszenie lokalnej emisji dwutlenku węgla o ponad 1000 ton rocznie

 Ponad 30 budynków, w tym szpital HCP,  będzie ogrzewanych ciepłem  odzyskanym z procesów przemysłowych.  To efekt trzyletniej  współpracy Odlewni Volkswagen Poznań  wraz z firmą Veolia Energia Poznań. Odzyskane dzięki technologii firmy Atlas Copco ciepło, zamiast do atmosfery trafi do sąsiadujących z Odlewnią obiektów. Jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek odzysku ciepła z procesów przemysłowych na potrzeby ogrzewania miejskiego
w naszej części Europy.

Wdrożone rozwiązanie oznacza obniżenie produkcji dwutlenku węgla o 2014 ton rocznie. Dodatkowym atutem tej współpracy jest  też oszczędność  17 milionów litrów wody (to odpowiada rocznemu zużyciu przez 80 czteroosobowych rodzin) oraz blisko 40 000 GJ zaoszczędzonej energii, co z kolei oznacza mniejsze zapotrzebowanie na spalanie paliwa w Elektrociepłowni Karolin oraz zmniejszenie lokalnej emisji  CO2 o ponad 1000 ton rocznie.  A wszystko  to efekt innowacyjnej koncepcji ,  pozwalające na przeprowadzenie ciepła emitowanego przez sprężarki w Odlewni  VW poprzez węzeł cieplny Veolii bezpośrednio do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Otwarty dziś moduł rekuperacji ciepła jest jednym z wielu działań Volkswagen Poznań na rzecz ochrony środowiska i najbliższego sąsiedztwa naszych czterech zakładów produkcyjnych –  mówi Jens Ocksen, prezes Zarządu Volkswagen Poznań.  –  Dzięki temu projektowi ciepło technologiczne powstającego w wyniku procesów odlewniczych może być dalej wykorzystane przez naszych sąsiadów. Dodatkowo jest to doskonały przykład współpracy oraz zaangażowania pracowników Volkswagen Poznań oraz naszych partnerów  –  dodaje Jens Ocksen.

Pomysł wykorzystania ciepła odpadowego z procesu produkcji sprężonego powietrza narodził się w 2011 roku. Warto pamiętać, że wytwarzanie sprężonego powietrza jest bardzo energochłonnym procesem – aż 80% energii elektrycznej pobieranej przez sprężarki jest  zamieniane na energię cieplną i przekazywane w postaci podgrzanej wody do ochłodzenia. Wykorzystywanie właśnie tej podgrzanej wody – zamiast jej schłodzenia –  i odzyskanie z niej energii przyświecało pomysłodawcom  projektu. Zadanie nie należało jednak do łatwych. Po intensywnych, trwających dwa lata pracach koncepcyjnych oraz wykonawczych udało się wdrożyć rozwiązanie pozwalające na odzysk ciepła i wprowadzenie do miejskiego systemu. W ramach projektu powstały m.in. dwa węzły ciepłownicze oraz blisko 2 km rurociągów o objętości kilkunastu metrów sześciennych.

 Odzysk ciepła z przemysłu i skierowanie go bezpośrednio do odbiorców ciepła systemowego w mieście doskonale wpisuje się promowaną przez polski rząd i realizowaną przez Veolię koncepcję budowania gospodarki o obiegu zamkniętym  – wyjaśnia  Gérard Bourland, Dyrektor Generalny Grupy Veolia  w Polsce.  – Ponadto ten projekt zawiera w sobie wszystkie te wartości, które są dla Veolii najważniejsze, jest realizowany w partnerstwie z klientem, ma charakter innowacyjny  i  jest efektywny energetycznie, a dodatkowo ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Chcemy, aby pionierskie rozwiązanie, które Veolia wypracowała
z Volkswagenem i pozostałymi partnerami projektu, stały się naszą referencją, którą będziemy odwzorowywać  we wszystkich naszych systemach ciepłowniczych
– dodaje Bourland.

Dla Odlewni to kolejny krok na rzecz ekologicznej produkcji. Od 2010 roku Odlewnia VWP uczestniczy w koncernowym programie Think Blue Factory. Jego założeniem jest redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie zużycia wody, redukcja lotnych związków organicznych a także ograniczenie wytwarzania odpadów o 25% na każdą wyprodukowana część do 2018 roku. Odlewnia VWP od wielu lat współpracuje , także z lokalną społecznością. – Nasi pracownicy  w minionym roku uczestniczyli  w wielu programach ekologicznych, między innymi w akcji zarybiania Warty, zagospodarowaniu ogródków wokół drzew przyulicznych na Wildzie, na stałe też prowadzimy dialog sąsiedzki z mieszkańcami dzielnicy – wymienia Mirco Wollenstein,  Dyrektor Odlewni VWP.

Jak podkreślają przedstawiciele Volkswagena  i  Veolii,   inwestycja w odzyskiwanie ciepła  może być impulsem do dalszego wspólnego działania w podobnych projektach, służących mieszkańcom Poznania oraz środowisku.

Volkswagen Poznań to fabryka samochodów użytkowych  i komponentów. Od ponad 10 lat w Poznaniu produkowany jest model VW Caddy i VW Transporter.
Stąd samochody te  trafiają na rynki całego świata. Volkswagen Poznań to obecnie największy pracodawca w Wielkopolsce. Firma zatrudnia ponad 9.000 pracowników. W październiku 2016 otwarto nową fabrykę modelu Crafter
w Białężycach k. Wrześni.

Odlewnia Volkswagen Poznań jest trzecią największą odlewnią w Koncernie Volkswagen AG, a jednocześnie jedną z największych odlewni w Europie.
W Odlewni zatrudnionych jest ponad 1000 pracowników. Portfolio produktów jest z roku na rok coraz bardziej zróżnicowane. Produkowane są tutaj głowice cylindrowe zarówno do silników benzynowych jak i dieslowych,  obudowy przekładni kierowniczej, wsporniki przedniej osi zawieszenia, pokrywy głowic cylindrowych oraz obudowy sprzęgła i skrzyni biegów. Odlewnia VWP dostarcza komponenty dla większości marek Koncernu Volkswagen. Roczny wolumen produkcyjnych wynosi około 4,5 miliona komponentów. Szacuje się, że co trzeci samochód wyprodukowany w dowolnej fabryce koncernu Volkswagen AG posiada część wyprodukowaną w poznańskiej odlewni. Ubiegły rok Odlewnia zamknęła wynikiem 4,47 miliona wyprodukowanych komponentów, tj. o 27% więcej niż w roku 2015, zużywając tym samym ponad 30  ton aluminium.

Od 2010 roku Odlewnia VWP uczestniczy w koncernowym programie Think Blue Factory. Jego założeniem jest redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie zużycia wody, redukcja lotnych związków organicznych,  a także ograniczenie wytwarzania odpadów o 25% na każdą wyprodukowana część do 2018 roku. Aby osiągnąć założony cel od 2011 roku  pracownicy i kadra kierownicza Odlewni wdrażają nową, bardziej przyjazną środowisku technologię produkcji rdzenni piaskowych tzw. technologie nieorganiczną. Dzięki temu  udało się zredukować emisję lotnych związków organicznych o ponad 40%, a poziom  produkcji rdzeni nieorganicznych         z końcem 2016 roku przekroczył 95 %.

Odlewnia VWP kładzie nacisk również na odpowiedzialność społeczną. Jest partnerem dla sąsiadów, kręgów administracyjnych i politycznych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju. Pracownicy Odlewni w minionym roku uczestniczyli w wielu programach ekologicznych, które zostały przygotowane m.in. w ramach programu Niebieskie Granty, poprzez który zakład wspiera proekologiczne projekty szkół oraz organizacji pozarządowych. Jednym z przykładów działań była Akcja Zarybiania Warty zrealizowana wspólnie z Fundacją Ratuj Ryby, Wildecką Inicjatywą Lokalną Wildzianie oraz Radą Osiedla Wilda. Projekt miał na celu przeszkolenie dzieci z zakresu ekologii, związanej ze środowiskiem wodnym. Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia była akcja zarybienia rzeki Warty blisko milionem ryb różnych gatunków. Działanie to miało przywrócić stan równowagi biologicznej, po ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej Warty, gdzie w wyniku wpuszczenia do rzeki trującej substancji wymarła gigantyczna liczba ryb. Odlewnia VWP uczestniczyła również wraz z Stowarzyszeniem Wildzianie w zagospodarowaniu ogródków wokół drzew przyulicznych. Projekt miał na celu ochronę oraz poprawę wizerunku drzew oraz mis drzew przy wildeckich ulicach.

Technologia odbioru ciepła z układu chłodzenia sprężarek

Podczas działania sprężarek wydziela się ciepło związane z ich pracą. Aby urządzenia mogły prawidłowo pracować, konieczne jest odebranie i odprowadzenie tego ciepła na zewnątrz. Tradycyjnie poprzez wodę chłodzącą jest ono odprowadzane do atmosfery za pośrednictwem chłodni wentylatorowych.

Wdrożony projekt zakłada, że ciepło nie będzie odprowadzane do atmosfery, tylko zostanie wykorzystane do ogrzewania budynków za pośrednictwem miejskiej sieci cieplnej. Woda w obiegu chłodzenia sprężarek odbiera ciepło z układu sprężarkowego i podgrzewa się do temperatury max. 900C. Następnie poprzez wymiennik ciepła jest transferowana do obiegu pośredniego. Tam za pomocą układu pompowego ciepło przekuje się do wymiennika sieciowego należącego do Veolii, który podgrzewa wodę w rurociągu powrotnym i oddaje energię bezpośrednio do miejskiej sieci cieplnej. Tak odzyskane ciepło przez system rurociągów transportuje się do obiektów latem i zimą.

 

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast
i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Zatrudnia około 4500 pracowników.

Veolia tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 74 miastach, w 40 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Działa poprzez spółki: Veolia Energia Polska (holding), 7 głównych spółek operacyjnych – Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Łódź, Veolia Energia Poznań, Veolia Energia Poznań ZEC, Veolia term, Veolia Industry Polska, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach oraz ich spółki zależne.www.veolia.pl

Veolia Energia w Poznaniu  jest producentem ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji (Veolia Energia Poznań ZEC) oraz zarządza siecią ciepłowniczą (Veolia Energia Poznań). Zaopatruje w ciepło około 60% mieszkańców miasta, a także zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej oraz centra handlowe i usługowe. Veolia Energia Poznań zarządza także systemami ciepłowniczymi w 34 miejscowościach w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. Realizując założenia polityki zrównoważonego rozwoju grupy, tworzy i wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, optymalne dla środowiska i społeczności lokalnych www.energiadlapoznania.pl

 

(Visited 388 times, 1 visits today)

Leave a Reply