Dworzec Poznań Główny ma być przyjazny podróżnym

Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania oraz Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A. podpisali list intencyjny zapowiadający współpracę przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny, a także stworzenie przy dworcu spójnej i funkcjonalnej przestrzeni służącej obsłudze podróżnych.


– Jestem pełen optymizmu jeśli chodzi o ten list intencyjny. Wierzę, że tym razem uda się, ponieważ po drugiej stronie są konkretne, rzeczowe osoby. Mają inne podejście do polityki niż ci, którzy do tej pory składali różnego rodzaju deklaracje i obietnice – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, który podpisał w imieniu Miasta list intencyjny. – Musimy przywrócić funkcjonalność dworca. Najważniejsze na dzisiaj jest wygoda podróżujących, ale także element estetyczny. Obecny dworzec jest porażką, ponieważ elementy biznesowe i ekonomiczne wzięły górę nad celem, który dworzec powinien spełniać. Powinien przede wszystkim służyć tym, którzy podróżują, a nie być miejscem dla handlu.  

Podpisany dokument to początek ścisłej współpracy PKP S.A. oraz Urzędu Miasta Poznań, będącej efektem inicjatywy „okrągły stół dla dworca w Poznaniu” zainicjowanej przez minister Jadwigę Emilewicz. Dotyczy inwestycji na terenie, gdzie znajdują się budynek starego dworca Poznań Główny oraz plac przed nim. Głównym celem współpracy kolei i samorządu miejskiego jest stworzenie przestrzeni zgodnie ze spójną wizją urbanistyczną i funkcjonalną, która będzie odpowiadała potrzebom wszystkich podróżnych i mieszkańców Poznania.

PKP S.A. podtrzymały chęć modernizacji starego dworca Poznań Główny. Z kolei Miasto Poznań planuje przystanki komunikacji miejskiej z dworcem autobusowym. We współpracy obu podmiotów powstanie zintegrowany węzeł komunikacyjny. Planowana współpraca obejmie również współdziałanie przy wyborze – w formule dialogu konkurencyjnego – pracowni architektonicznej, która opracuje dokumentację dla realizacji przedsięwzięć. List intencyjny zakłada również współpracę podczas realizacji inwestycji oraz wzajemną kooperację jego sygnatariuszy w zakresie uzyskania zewnętrznych środków niezbędnych dla finansowania inwestycji. Inwestycja polegająca na modernizacji starego budynku dworca Poznań Główny będzie finansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

List intencyjny jest ważnym krokiem w budowaniu pogłębionej współpracy pomiędzy PKP S.A. a Miastem Poznań. Kolejnym będzie podpisanie porozumienia określającego szczegółowe warunki współpracy pomiędzy stronami w ramach planowanych inwestycji.

Rozpoczęcie procedury wyboru pracowni architektonicznej w formule dialogu konkurencyjnego jest planowane na połowę 2020 r. Głównym celem takiego rozwiązania jest chęć pozyskania do współpracy pracowni architektonicznej z szerokim doświadczeniem w dużych projektach infrastrukturalno-urbanistycznych. Planowany termin zakończenia inwestycji modernizacji dworca to 2023 rok.

PKP, RB/poznan.pl

(Visited 232 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz