DREWNO BEZ PASÓW MOCUJĄCYCH

Zakaz dalszego przewozu do czasu zabezpieczenia ładunku, tym zakończyła się kontrola transportów drewna przeprowadzona przez wielkopolska inspekcję.


Inspektorzy z leszczyńskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego kontrolowali pojazdy pod kątem ich normatywności. 3 lipca w Bojanowie zatrzymali dwa pojazdy, którymi kierowcy transportowali drewno. Jak wykazała kontrola, transport drewna nie był zgodny z przepisami. Zarówno na samochodzie ciężarowym, jak i na przyczepie nie użyto pasów mocujących. Kontrola zakończyła się bezwzględnym nakazem zabezpieczenia ładunku, a kierujący zostali ukarani mandatami po 500 złotych każdy.

Warto dodać, że sposób rozmieszczenia oraz zabezpieczania drewna został precyzyjnie opisany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz. U. z 2018, poz. 361). W kierunku wzdłużnym drewno musi zostać podzielone na sekcje za pomocą sztywnych przegród lub kłonic. Długość ładunku nie może przekraczać 2,55 m. Każdy ładunek należy zabezpieczyć za pomocą co najmniej dwóch odciągów przepasujących od góry z naprężeniem wstępnym wynoszącym co najmniej 400 daN.

/witdpoznan.pl/

(Visited 217 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz