Czy warto inwestować w surowce?

Czy wiesz, że inwestowanie w surowce było znane już starożytności? To ciekawa opcja inwestycyjna. W końcu rynek surowcowy to główny element światowej gospodarki, co ma przełożenie na wiele kluczowych sektorów. Czy warto pomyśleć o takich inwestycjach?

Po pierwsze – zdawać sobie sprawę z ryzyka. Po drugie – rozumieć konstrukcję ekonomiczno-prawną współczesnych instrumentów finansowych bazujących na surowcach.

Czym jest inwestowanie w surowce?

Ropa, złoto, miedź, srebro, a może pallad czy aluminium lub… kakao? Rynek surowców zachwyca ogromem możliwości. Mamy tu do wyboru m.in. surowce energetyczne (np. gaz ziemny czy węgiel), metale przemysłowe (np. miedź czy nikiel), metale szlachetne (np. złoto czy srebro), a także towary rolne (np. pszenica czy kukurydza) oraz żywy inwentarz (np. tusze wołowe czy trzoda chlewna).

Surowce mają wyjątkowo zmienne ceny. Zależą one od popytu i podaży, sytuacji rynkowej, zawirowań politycznych, a często nawet pogody. Rynek surowców jest też poddawany dokładnym analizom, m.in. w raportach OPEC, które dotyczą ropy naftowej. Raporty surowcowe przygotowują także domy maklerskie, banki, a nawet duże państwowe firmy, których działalność opiera się np. na ropie naftowej.

A może kontrakty na surowce?

Warto wiedzieć, że inwestując w surowce, nie trzeba nabywać fizycznie konkretnego aktywa. Opcją wartą rozważenia są kontrakty. To umowy pomiędzy sprzedającymi i kupującymi, które mają na celu określenie warunków dostawy danego surowca.

Przeciwieństwem rynku fizycznego (spot), na którym kupuje się np. tonę pszenicy, jest rynek terminowy (futures). Dzięki zastosowaniu instrumentów finansowych, nie skupuje się tutaj fizycznej kukurydzy czy inwentarza, tylko spekuluje się cenami danych towarów, m.in. za pomocą kontraktów futures lub bardzo popularnych w tym zakresie CFD.

CFD to kontrakty na różnicę kursową. Ten instrument pochodny daje możliwość wysokich zwrotów, ale jednocześnie znacząco zwiększa ryzyko inwestycyjne. Wynika to m.in. z możliwości stosowania dźwigni finansowej. Inwestor kupujący CFD nie musi dysponować dużym kapitałem, ponieważ od razu uzyskuje większą ekspozycję na instrument bazowy. To ryzykowne podejście, którego wady i zalety warto dobrze przeanalizować przed zainwestowaniem jakiegokolwiek kapitału.

Czy warto inwestować w surowce?

Inwestowanie w surowce to ciekawa opcja w kilku sytuacjach. Po pierwsze, warto je rozważyć, gdy chcesz zdywersyfikować swój portfel i rozproszyć ryzyko inwestycyjne. Wielu traderów inwestuje w surowce, aby zabezpieczyć się np. przed inflacją. Niektóre surowce faktycznie mogą pomóc ochronić wartość kapitału, ale wiele zależy od sytuacji rynku i działań podejmowanych przez inwestora.

Należy pamiętać, że surowce nie są aktywem pozbawionym ryzyka. Wręcz przeciwnie. To rynek bardzo zmienny, o czym wspominaliśmy już w tekście. Ceny poszczególnych towarów ulegają dużym wahaniom – często w bardzo krótkim czasie, więc wielu inwestorów traktuje ten rynek spekulacyjnie.

Podejście oparte o spekulacje jest przeważające, ponieważ jak pokazują dane – surowce rzadko kiedy są w ciągłym trendzie wzrostowym, a stopa zwrotu w ujęciu długoterminowym nie jest zbyt wysoka. Nie zmienia to jednak faktu, że dynamiczne inwestycje CFD cechują się dużą ekspozycją na ryzyko.

Inwestowanie w surowce to ciekawa opcja na zróżnicowanie swojego portfela. Tego typu transakcje mają oczywiście swoje plusy i minusy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach inwestycyjnych – odwiedź platformę Ava Trade. Znajdziesz tu sporą dawkę wiedzy na temat tradingu.

Powyższa informacja stanowi publikację handlową i jest upowszechniania w celu promocji usług świadczonych przez Ava Trade EU Ltd.

Materiał Sponsorowany

(Visited 62 times, 1 visits today)

Leave a Reply