ĆWICZENIA SŁUŻB RATOWNICZYCH NA AUTOSTRADZIE WIELKOPOLSKIEJ

Dnia 7.03.2023 r. o godzinie 20:00 odbyły się ćwiczenia na 181 km Autostrady Wielkopolskiej.
Celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń na drogach. Ponadto ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy dwóch grup specjalistycznych: technicznej oraz chemiczno-ekologicznej.Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń doszło do zderzenie 3 pojazdów osobowych oraz pojazdu ciężarowego obsługi autostrady wyposażonego w pług śnieżny. Symulacja zakładała, że jedna osoba wymagał pilnej ewakuacji, kolejna został przygnieciona przednim kołem ciężarówki, a następna zbiegła z miejsca zdarzenia, ponieważ przewoziła materiały niebezpieczne.
Przećwiczono następujące elementy:
przyjęcie zgłoszenia, powiadomienie odpowiednich służb, dojazd Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych do miejsca ćwiczeń, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, likwidację zagrożeń oraz współpracę z innymi służbami i instytucjami.
W ćwiczeniach brało udział łącznie 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej w sile ponad 50 strażaków, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego oraz grupa operacyjna Komendanta Miejskiej i Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
Ćwiczenia swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Jarosław Zamelczyk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu – bryg. Radosław Hurnik oraz przedstawiciele Autostrady Wielkopolskiej, GDDKiA i Policji.

Opracowanie: kpt. Robert Surowiec
Zdjęcia: st. str. kdt Jakub Szmaglik

/kmpsp-poznan/

(Visited 116 times, 1 visits today)

Leave a Reply