ĆWICZENIA NA ZDR ORLEN S.A.

W dniu 3 października br. Komenda Powiatowa PSP w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w ćwiczeniach zorganizowanych przez KW PSP w Poznaniu na zakładzie dużego ryzyka ORLEN S.A. oddział PGNiG w Odolanowie.




Ćwiczenia miały na celu weryfikację danych zawartych w Zewnętrznym i Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym, Wojewódzkim oraz Powiatowym Planie Ratowniczym, w kontekście przyjętego scenariusza zagrożeń, a także sprawdzenie obowiązujących procedur. Ćwiczenia podzielone zostały na część aplikacyjną oraz część praktyczną. Część aplikacyjna miała na celu wypracowanie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem zakładu oraz postępowaniem poszczególnych służb w przypadku wystąpienia zdarzenia. W części praktycznej przećwiczono jeden z scenariuszy Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego, w którym uczestniczyły wybrane jednostki ochrony przeciwpożarowej przewidziane do działań w przypadku wystąpienia zdarzenia na terenie zakładu. 

W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele zakładu ORLEN S.A. oddział PGNiG w Odolanowie, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej Policji, Powiatowego i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Po krótkim podsumowaniu oraz odtworzeniu gotowości bojowej po ćwiczeniach, przystąpiono do odprawy końcowej. Pani Dyrektor oddziału podziękowała zebranym za chęć udziału w zorganizowanych ćwiczeniach, podkreślając istotę doskonalenia współpracy oraz nabywania nowych umiejętności, przydatnych w późniejszej służbie.

Opracował: st.kpt. Marcin Rosik
Zdjęcia: przedstawiciel zakładu Orlen S.A oddział w Odolanowie

 

 

(Visited 134 times, 1 visits today)

Leave a Reply