I CHARYTATYWNY RAJD NORDIC WALKING NA RZECZ AKTYWIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Fundacja Park Nadziei zaprasza na
I CHARYTATYWNY RAJD NORDIC WALKING NA RZECZ AKTYWIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
pod patronatem Gminy Tarnowo Podgórne.

Rajd odbędzie się na terenie Lusowa


– start i meta są zlokalizowane na terenie Val di Sole Dolina Słońca, ul. Poznańska 10, Lusowo (województwo wielkopolskie)

W programie rajdu:
– rajd na dystansie 4 km – uczestnicy, którzy nie będą w stanie przejść pełnego dystansu będą mieli możliwość jego skrócenia, każdy idzie tyle, ile może :),
– ognisko z kiełbaskami na mecie rajdu,
– konkurencje sportowe pod patronatem marki Decathlon.

Wpisowe obejmuje:
– butelkę wody oraz batonik na starcie rajdu,
– rozgrzewkę prowadzoną przez fizjoterapeutę,
– instruktaż prawidłowego Nordic Walkingu wraz z weryfikacją poprawności wykonywanych ruchów na trasie,
– udział w rajdzie prowadzaony przez certyfikowanego instruktora Nordic Walking,
– udział w konkurencjach sportowych na mecie rajdu,
– poczęstunek na mecie rajdu: ognisko z kiełbaskami i przekąski od Better Life Catering Dietetyczny.

Wpisowe w formie darowizny na rzecz Fundacji Park Nadziei w wysokości 25 zł od uczestnika zostanie przeznaczone na zajęcia aktywizacyjne dla Pacjentów Onkologicznych.

Szczegóły oraz zapisy pod telefonem 600 364 485 (Monika Kistowska) oraz adresem mailowym parknadziei@gmail.com.

Uczestnicy rajdu zaopatrują się w kijki do Nordic Walkingu we własnym zakresie.

Rajd Nordic Walking na Rzecz Aktywizacji Pacjentów Onkologicznych


Poniżej regulamin rajduREGULAMIN I CHARYTATYWNEGO RAJDU NORDIC WALKING NA RZECZ AKTYWIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH


1. Organizatorem rajdu jest Fundacja Park Nadziei.
2. Rajd odbywa się pod patronatem Gminy Tarnowo Podgórne.
3. Miejsce rajdu: teren wokół Jeziora Lusowskiego, start i meta na terenie Val di Sole Dolina Słońca, ul. Poznańska 10, Lusowo (województwo wielkopolskie).
4. Dystans rajdu wynosi 4 km.
5. Celem imprezy jest promowanie zachowania aktywności społecznej i fizycznej przez pacjentów onkologicznych oraz promowanie działalności wolontaryjnej.
6. W rajdzie uczestniczą amatorzy.
7. Uczestnicy muszą mieć ukończone minimum 7 lat.
8. W rajdzie bierze udział max. 100 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września 2017r. pod telefonem 600 364 485- Monika Kistowska lub drogą elektroniczną na adres parknadziei@gmail.com.
10. Wpisowe na rajd wynosi 25 zł płatne w formie darowizny przelewem na konto Fundacji Park Nadziei, Raiffeisen POLBANK 57 1750 0012 0000 0000 3462 4682 do 13 września 2017r. tytułem „Darowizna, rajd nordic walking + [imię i nazwisko uczestnika]”. Opłata przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji Park Nadziei, w tym zajęcia aktywizacyjne dla pacjentów onkologicznych.
11. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
12. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rajdzie.


13. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za następujące przygotowania do rajdu:
– udostępnienie terenu na rajd,
– udostępnienie miejsca na konkurencje sportowe i ognisko,
– zapewnienie obsługi rajdu, ogniska i konkurencji sportowych.
14. Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie startu, mety oraz trasy rajdu w stanie należytego porządku.
15. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trasie rajdu oraz jego starcie i mecie.
16. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
17. Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie odbywania się rajdu.
18. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego.
19. Uczestnik rajdu przystępując do rajdu podpisuje formularz zgłoszeniowy i tym samym wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie. W przypadku osób niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy wraz z pisemną zgodą na uczestnictwo dziecka w rajdzie musi zostać podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych.
20. Uczestnicy rajdu biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów.
22. Uczestnicy rajdu zaopatrują się w kijki do Nordic Walkingu we własnym zakresie.
23. Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową potwierdzają zapoznanie się regulaminem rajdu.


(Visited 122 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz