CBA w Poznaniu – Śledztwo po kontroli PKS S.A.

Delegatura CBA w Poznaniu, po kontroli, złożyła do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw w związku ze sprzedażą po zaniżonej cenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 3,2 ha, położonej w Poznaniu przy ul. Matyi 1 i doprowadzenia do wyrządzenia szkody w majątku PKS w Poznaniu S.A. (której jedynym akcjonariuszem jest miasto Poznań ) w wysokości nie mniejszej niż 9,3 mln zł.
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie m.in. wyrządzenia w majątku poznańskiej spółki komunikacyjnej szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i niedopełnienia obowiązków w trakcie nadzoru nad procedurą sprzedaży.


Agenci CBA zabezpieczają dziś dokumentację i korespondencję między podmiotami zaangażowanymi w sprzedaż tej nieruchomości, w biurach Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu, Urzędzie Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim oraz w Biurze Nadzoru Właścicielskiego urzędu  przy ul. Gronowej. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli także dokumenty w siedzibie warszawskiej firmy świadczącej usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych i w jednej z poznańskich kancelarii rzeczoznawców majątkowych.

Wg ustaleń poznańskich agentów CBA, nieprawidłowości w sprzedaży nieruchomości prowadzonej w latach 2015-2017 polegały m.in. na odstąpieniu przez PKS w Poznaniu S.A. od przeprowadzenia otwartej procedury przetargowej dotyczącej zbycia działki oraz na zaakceptowaniu przy tym ceny nieruchomości na poziomie 63,5 mln zł podczas gdy w aktualnych operatach szacunkowych  sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, łączna wartość nieruchomości określona została na poziomie 72,8 mln zł.

Piotr Kaczorek, CBA


(Visited 178 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz