CBA prowadzi kontrolę umów w Urzędzie Miasta Poznania. Bada wydział podległ byłemu już prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu .

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi kontrolę dotyczącą 7 umów zawartych przez nieistniejące dziś Biuro Promocji Urzędu Miasta Poznania, które było częścią administracji prezydenta Ryszarda Grobelnego.

Biuro Promocji Miasta było częścią struktury Urzędu Miasta Poznania do 30 kwietnia 2015 roku. Od 1 maja 2015 roku jego zadania przejął Gabinet Prezydenta.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zgłosiła się do Urzędu Miasta Poznania z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i realizacji zamówień publicznych, które prowadzone były w latach 2013-2015.

– Wszystkie umowy zostały zawarte do 30 kwietnia 2015 roku – mówi Tomasz Lisiecki, zastępca dyrektora Gabinetu Prezydenta.

Przedmiotem kontroli są umowy na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych.

– Dołożymy wszelkich starań, żeby ułatwić agentom CBA pracę. To nasz obowiązek – dodaje Tomasz Lisiecki.

CBA:

Kontrola w Urzędzie Miasta w Poznaniu

Funkcjonariusze z poznańskiej delegatury CBA wszczęli kontrolę w Urzędzie Miasta Poznania. Kontrola dotyczy wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Szczegółowym zakresem kontroli objęto  siedem zamówień publicznych o łącznej wartości ponad 2 mln zł. udzielonych w ww. okresie przez Miasto Poznań spółce „JUST” sp. z o.o. sp. k. Przedmiotem zamówień było przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, w tym filmów publikowanych w internecie oraz billboard – ów dla Biura Promocji Miasta Poznania.

Wydział Komunikacji Społecznej

 

(Visited 246 times, 1 visits today)

Leave a Reply