Burmistrz Miasta i Gminy Buk zaprasza na wykład dr Andrzeja Grzyba pn. „15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy na przyszłość”

1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.  W maju świętujemy 15 rocznicę tej przełomowej chwili! Warto przypomnieć, że decyzja o członkostwie była rezultatem ogólnopolskiego referendum z 2003 roku. Większość opowiedziała się za członkostwem. Nie inaczej było w naszej gminie – 69,5% Bukowian przy frekwencji wynoszącej 62,87% również wyraziło chęć uczestnictwa w tym projekcie europejskim.

Niech ta rocznica będzie pretekstem do tego, aby porozmawiać o tym jakie korzyści z członkostwa płyną dla naszej małej ojczyzny! Dlatego Paweł Adam – Burmistrz Miasta i Gminy Buk zaprasza na wykład pn. „15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy na przyszłość”, który wygłosi dr Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw UE.

Zachęcamy do udziału!

(Visited 60 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz