Bunt osadzonych na spacerniaku! Wspólne ćwiczenia w Areszcie Śledczym

Bunt osadzonych na spacerniaku. W miejscu pracy osadzonych na terenie jednostki wybucha pożar. Bramowi w paczce znajdują substancję niewiadomego pochodzenia. Trzy poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dyrektor przebywa na urlopie, a kierownik Działu Ochrony na delegacji służbowej. Co dalej?


Potrzebne ćwiczenia

Na szczęście wszystkie opisane wyżej sytuacje są wymyślone na potrzeby ćwiczeń. To nie oznacza jednak, że nie mogą się naprawdę wydarzyć. Funkcjonariusze muszą być przygotowani na taką ewentualność. Dodatkowo elementy scenariusza zostały specjalnie dobrane tak, aby poza treningiem działań funkcjonariuszy SW wewnątrz jednostki umożliwić także ćwiczenie koordynacji działań poszczególnych służb.

Uczestnicy

W działaniach, obok funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu oraz Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, udział wzięli również pracownicy pogotowia ratunkowego, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz siły Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim. Osadzonych uczestniczących w szkoleniu, pozorowali przebrani funkcjonariusze z aresztu.

Dla bezpieczeństwa całego miasta

Wszystkie trzy sytuacje zagrożenia udało się opanować. Na zakończenie ćwiczeń ich uczestnicy podzielili się doświadczeniami i cennymi uwagami. Działania podsumował dyrektor aresztu, mjr Waldemar Zaremba podkreślając, że „z uwagi na usytuowanie jednostki, zagrożenie, które pojawi się w areszcie może być jednocześnie zagrożeniem dla całego miasta”.

Tekst i zdjęcia: por. Michał Łuczkanin

(Visited 42 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz