BOMBOWE SZKOLENIE DLA SĄDÓW [FILM]

18 października 2017 roku funkcjonariusze SPAP w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu przeprowadzili szkolenie teoretyczne i praktyczne dla urzędników Sądu Okręgowego i zaproszonych gości z apelacji poznańskiej. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Biedrusku CSWL w Poznaniu, brało w nim udział około 80 osób.
Uczestników szkolenia uroczyście powitał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster oraz Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu Sędzia Sądu Apelacyjnego Krzysztof Lewandowski.


Zajęcia dotyczyły następujących tematów:

– „Wybrane aspekty funkcjonowania służby konwojowej”;

– „Rola pododdziałów antyterrorystycznych w Policji”;

– „Zagrożenia bombowe w aspekcie obiektów sądowych”;

– „Prezentacja sprzętu policyjnego”;

– „Pokaz umiejętności strzeleckich”.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie właściwej reakcji wobec zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem zachowań mogących wywołać zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w budynkach sądu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Poznaniu przedstawił problematykę funkcjonowania służby konwojowej realizowaną przez policjantów Wydziału Konwojowego w strukturach sądów, a Zastępca Dowódcy SPAP Poznań omówił rolę pododdziałów antyterrorystycznych w Policji.

Następnie policjanci Zespołu Minersko – Pirotechnicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu przeprowadzili z uczestnikami przedsięwzięcia wykład multimedialny, na którym przedstawiono zasady oraz procedury postępowania przy ujawnieniu ładunku wybuchowego w obiektach sądowych, omówiono proces ewakuacji osób z budynku oraz procedury zachowań podczas ujawnienia podejrzanej paczki.

Kolejnym elementem szkolenia była symulacja pirotechniczna związana z podłożeniem ładunku wybuchowego pod korespondencje biurową (koperty) oraz samochód osobowy. Ponadto przeprowadzono pokaz umiejętności strzeleckich na strzelnicy poligonowej.

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników szkolenia cieszyła się prezentacja sprzętu policyjnego, z którego policjanci korzystają podczas pełnienia służby, oraz pokaz ratownictwa medycznego.

LP q(Visited 162 times, 1 visits today)

Leave a Reply