BEZ ZEZWOLENIA PRZEZ POLSKĘ

Wjechał do Polski bez ładunku, a powinien być załadowany. Do nietypowego przypadku naruszenia przepisów przez ukraińskiego kierowcę doszło 18 lutego na autostradzie A2 w Gołuskach w trakcie patrolu Inspekcji Transportu Drogowego z Leszna. Inspektorzy zakwestionowali poprawność wykonywania transportu.


Do kontroli kierowca okazał dokument CMR, zgodnie z którym przewoził ładunek z Polski do Niemiec. Okazał również zezwolenie CEMT/EKMT. Zgodnie z zapisami transportów 12 lutego zakończył się transport z Francji na Ukrainę. Następnie zgodnie z dalszymi wpisami kontrolowany zespół pojazdów od 14 do 18 lutego wykonywał przejazd na pusto z Ukrainy do Polski. Natomiast 18 lutego rozpoczęto transport ładowny z Polski do Niemiec, który inspektorzy poddali kontroli. Po analizie dokumentów zakwestionowali poprawność wykonywania tego transportu.

Zgodnie z umową CEMT/EKMT zezwolenia EKMT pozwalają na przeprowadzanie operacji transportowych na następujących warunkach: po wykonaniu pierwszego transportu z ładunkiem między państwem członkowskim, w którym pojazd zarejestrowano i innym państwem członkowskim; przewoźnik może wykonać najwyżej trzy przejazdy z ładunkiem, w których nie uczestniczy państwo członkowskie, w którym zarejestrowano pojazd; po wykonaniu maksymalnej ilości trzech takich przebiegów z ładunkiem, pojazd pusty lub załadowany musi powrócić do państwa, w którym został zarejestrowany. Puste przebiegi poza państwem założenia nie będą brane pod uwagę, ponieważ nie są one uznawane za operacje transportowe. Podróż transportowa lub pusty przebieg do lub przez państwo założenia uznawana jest za podróż powrotną.

Powyższe oznaczało, że pierwszy przejazd z kraju rejestracji pojazdu musiał odbyć się z ładunkiem. Dopiero po rozładowaniu takiego przejazdu można było podjąć kolejne operacje transportowe na terenie państw członkowskich. Kontrolowany transport nie spełnił wymogu pierwszego przejazdu ładownego z kraju rejestracji pojazdu. Kontrolowany zespół pojazdów przyjechał z Ukrainy do Polski na pusto i dopiero w Polsce podjął pierwszy ładunek. Wykonywany transport nie mógł więc odbywać się na okazanym zezwoleniu CEMT/EKMT. W związku z naruszeniem zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przewoźnika zagrożone karą 12 tysięcy złotych. Zespół pojazdów został odholowany na parking strzeżony do czasu opłacenia kaucji na poczet kary oraz wyrobienia nowego zezwolenia na kraje trzecie.

Zobacz również …

(Visited 2 130 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz