ARESZT ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD RODZINĄ

Działania policjantów z Posterunku Policji w Lipce doprowadziły do zatrzymania 35-latka, który podejrzany jest o stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec swojej żony i członków rodziny oraz kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonej.


Sąd Rejonowy w Złotowie po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez funkcjonariuszy Posterunku Policji w Lipce wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres najbliższych 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Posterunku w Lipce w dniu 19 lutego br. zostali powiadomieni o przemocy domowej, której miał się dopuszczać 35-latek wobec swojej żony oraz najbliższych. Jak ustalili mundurowi dramat w tej rodzinie trwał od 5 lat. Awantury, wyzwiska, groźby i przemoc zdarzały się w tym domu, gdy tylko mężczyzna spożywał alkohol.

Postępowanie prowadzone przez policjantów wykazało, że sprawca nie tylko znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną ale także nad małoletnimi dziećmi oraz kierował wobec małżonki groźby karalne.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał funkcjonariuszom bezsprzeczne podstawy, żeby przedstawić 35-latkowi zarzuty popełnienia przestępstw. Zatrzymany odpowie za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad swoją żoną i dziećmi oraz kierowanie gróźb karalnych. Sąd Rejonowy w Złotowie na wniosek policji i złotowskiej prokuratury w dniu 21 lutego br. zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim.
Art. 207 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

Pamiętaj! Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę!

Bicie, krzyki, awantury – znęcanie fizyczne i psychiczne, to tajemnica wielu rodzin. „To, co dzieje się w domu powinno w domu pozostać”, „to sprawa rodzinna” – w taki właśnie sposób ofiary przestępstw związanych z przemocą w rodzinie tłumaczą często fakt nie informowania Policji o sytuacji, w jakiej się znajdują. Zdarza się, że ukrywane przez wiele lat problemy wychodzą na światło dzienne dopiero wówczas, gdy dochodzi do tragedii. Zróbmy wszystko by takim tragediom zapobiec.

Pamiętaj o Procedurze „Niebieskiej Karty” !!! Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą – przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty”. To skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej.

Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Każdy kto wie, że osobie z jej otoczenia dzieje się krzywda powinien stanowczo reagować. Jeżeli wiesz, że osobie z twojego środowiska dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom odpowiednie instytucje !!!

0-22 668 70 00 – to numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – „Niebieska Linia”.

W trosce o zdrowie i życie, nie pozwalaj, by sprawca pozostał bezkarny.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz