Aktualna sytuacja hydrologiczna w Wielkopolsce

Pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna obradował w poniedziałek 27.05 br. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia była aktualna sytuacja hydrometeorologiczna w Wielkopolsce oraz stan przygotowania służb do podejmowania działań w zakresie zwalczania skutków powodzi i podtopień.


W spotkaniu uczestniczył także poseł na Sejm RP Witold Czarnecki.

Służby przekazały wojewodzie bieżące raporty, z których wynika, że w zlewni rzeki Warty w najbliższym czasie nie wystąpią zagrożenia powodziowe. W aspekcie zlewni rzeki Odry znajdującej się na obszarze Wielkopolski poddano analizie stany rzeki Barycz i Kuroch, na których odnotowywane są stany alarmowe i ostrzegawcze.

– Musimy być przygotowani na różne scenariusze pogodowe, by mieszkańcy naszego regionu mogli czuć się bezpiecznie – powiedział po spotkaniu wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

poznan.uw.gov.pl

(Visited 169 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz