Akt oskarżenia w sprawie „Szpitali Wielkopolski” – Jakub J. były prezes zarządu Sp. z o.o. „Szpitale Wielkopolski” nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa.

Akt oskarżenia w sprawie „Szpitali Wielkopolski”

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zakończył postępowanie dotyczące nieprawidłowości związanych z prowadzeniem spraw majątkowych w spółce „Szpitale Wielkopolski”.


W dniu 27 grudnia 2017r. skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi J., który w latach 2013 – 2014 pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu Sp. z o.o. „Szpitale Wielkopolski”. Wyżej wymieniony zajmował się sprawami majątkowymi spółki na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i aktu założycielskiego spółki. W okresie od stycznia 2013r. do grudnia 2014r. nadużywając udzielonych uprawnień zawarł umowy z podmiotami gospodarczymi na wykonanie usług lub dostawę towarów nie mających uzasadnienia ekonomicznego w profilu działalności spółki, a następnie zatwierdzając rachunki wystawione przez te podmioty dokonał zapłaty kwoty ponad 245 tys. zł ze środków przeznaczonych na inwestycje, wyrządzając w ten sposób szkodę w mieniu spółki „Szpitale Wielkopolski”. Przedmiotem usług były obsługa graficzna, usługi fotograficzne, przygotowanie materiałów informacyjnych, organizacja i obsługa pikników prozdrowotnych, zakup strojów sportowych, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej.

Zawiadomienie w tej sprawie złożyła obecna prezes zarządu „Szpitale Wielkopolski”. W spółce „Szpitale Wielkopolskie” została przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Wielkopolskiego, której wyniki wskazywały, że spółka została powołana do budowy szpitala matki i dziecka w Poznaniu oraz do realizacji tej inwestycji i reprezentowania szpitali na zewnątrz. Tymczasem szereg rachunków regulowanych przez spółkę odnosił się do marketingu, promocji, reklamy, które to wydatki były niepotrzebne. Ponadto w trakcie kontroli oraz na początkowym etapie śledztwa spółka nie dysponowała np. umowami czy zleceniami, który były podstawą realizacji usług i zapłaty za nie oraz niejednokrotnie dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług, za które uregulowano faktury i rachunki. Część z tych dokumentów została dopiero przedłożona w toku śledztwa przez podejrzanego i przedstawicieli podmiotów gospodarczych realizujących usługi.

Jakub J. nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Składając szczegółowe wyjaśnienia, ustosunkował się do zlecanych usług, podnosząc, że miały one uzasadnienie ekonomiczne i były zgodne z profilem działalności spółki.

Oskarżonemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Zobacz również …https://youtu.be/rUGvGnqFQYI(Visited 180 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz