Absolutorium dla prezydenta Poznania

Rada Miasta przyznała absolutorium Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Poznania. Za taką decyzją było 22 radnych, przeciw był jeden, a 8 wstrzymało się od głosu. Radni udzielili też prezydentowi wotum zaufania.


Przyznanie absolutorium oznacza, że według  radnych miasto jest dobrze zarządzane. Podstawą do jego udzielenia jest budżet – w tym przypadku z 2018 roku. Dochody miasta wyniosły w nim niemal 3,7 mld zł. Ich ważną częścią były wpływy z podatków PIT i CIT, które wyniosły łącznie ponad 1,2 mld zł –  czyli więcej, niż zakładano, planując budżet. To kolejny rok, w którym ta kwota rośnie.

Wydatki miasta zamknęły się w kwocie ponad 3,5 mld zł. Najwięcej pieniędzy Poznań wydał na oświatę i wychowanie – ponad miliard zł. Na transport i łączność miasto przeznaczyło 828 mln zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ponad 145 mln zł. Na kulturę i sport wydano odpowiednio ponad 122 mln zł i 90 mln zł, a na ochronę zdrowia – niemal 40 mln zł.

– Poznań jest miastem dobrym do życia – podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Potwierdzają to rankingi, które wskazują na dobrą pozycję Poznania wśród innych polskich miast i coraz lepszą pozycję na arenie międzynarodowej. Kluczowy wskaźnik dobrobytu, jakim jest PKB na mieszkańca, wynosi dwukrotnie więcej niż średnia krajowa – lepszy jest tylko w Warszawie. Agencje ratingowe przyznają nam najwyższe możliwe wyniki. Ale najważniejsze jest zadowolenie poznaniaków – niedawno Poznań został uznany za miasto najbardziej otwarte na ludzi w Polsce; miasto, które wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców.

Nowe drogi, chodniki, parki

Ponad 496 mln zł zostało wydane na inwestycje – to jeszcze więcej, niż w poprzednim budżecie.

Z tej puli najwięcej – ponad 201 mln zł – przeznaczono na projekty związane z transportem i drogami. Wśród najważniejszych inwestycji 2018 znalazła się przebudowa ulicy Święty Marcin, która kosztowała niemal 46 mln zł oraz budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic, na którą wydano ponad 9,6 mln zł.  Blisko 30 mln zł miasto przeznaczyło na remonty torowisk i sieci trakcyjnej, by tramwaje mogły jeździć szybko, bezpiecznie i punktualnie.

Zadbano też o kierowców, pieszych i rowerzystów – ponad 3,3 mln zł miasto wydało na budowę chodników i prawie 2,9 mln na kolejny odcinek Wartostrady. Ponad 3,9 mln zł pochłonęła przebudowa ul. Cześnikowskiej.

Ponad 34,5 mln zł miasto wydało na zieleń. Największą inwestycją był park Rataje, na który wydano ponad 18,4 mln zł. Zagospodarowano też teren Szacht, zmodernizowano park im. Wodziczki, rewaloryzację przeszedł również Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Dla starszych i młodszych poznaniaków

Mimo zwiększonych wydatków związanych z reformą oświaty, Poznań nadal inwestował w budynki szkół i przedszkoli, wydając na nie ponad 80,7 mln zł. Ponad 25 mln zł pochłonęła budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Umultowie, a ponad 5,7 mln zł rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48.  Ponad 11,2 mln zł kosztował remont budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 i jego przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103.

Na docieplanie budynków, w których uczą się i bawią dzieci, miasto wydało ponad 4,2 mln zł. Remontowano też sale gimnastyczne – jak np. lekką halę sportową przy Zespole Szkół nr 8, której modernizacja kosztowała ponad 1,4 mln zł.

Miasto inwestowało też w żłobki – ich remonty, wyposażenie i dodatkowe miejsca dla najmłodszych poznaniaków. W 2018 roku przeznaczono na to niemal 2 mln zł.

Na inwestycje w szpitale Poznań wydał ponad 16,5 mln zł – dzięki tym pieniądzom zmodernizowano m.in. Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych i izbę przyjęć Szpitala Miejskiego im. F. Raszei.

Ponad 48 mln Poznań przeznaczył na inwestycje w miejsca związane ze sportem. Sporą część tej kwoty, bo niemal 13 mln zł pochłonął remont pływalni w Parku Kasprowicza. Zmodernizowano tor regatowy na Malcie i obiekty na Golęcinie. Odbudowano i otwarto dla poznaniaków Kopiec Wolności. Miasto nie zapomniało też o instytucjach kultury – remont Kina Muza kosztował ponad 4,3 mln zł.

Raport o stanie miasta – Poznań przyciąga młodych i turystów

Podczas sesji prezydent miasta przedstawił też raport o stanie miasta Poznania. Wynika z niego jasno, że stolica Wielkopolski jest dobrym miejscem do życia. Stopa bezrobocia jest tu najniższa w kraju, a ratingi miasta utrzymują się na stałym, najwyższym z możliwych poziomie.

Nic więc dziwnego, że miasto przyciąga młodych ludzi: mieszka tu ok. 150 tys. osób w wieku 15-29 lat. W 25 szkołach wyższych studiuje tu ok 110 tys. studentów – co daje najwyższy w Polsce wskaźnik w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Jesteśmy więc najbardziej akademickim miastem w kraju.

Poznań aktywnie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi: rada miasta uchwaliła „Politykę dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”, a w 2018 r. z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Poznania został ustanowiony pełnomocnik ds. młodzieży i współpracy Akademickiej. Poznań znalazł się także w finale europejskiego konkursu European Youth Capital 2022  którego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie.

Stolica Wielkopolski przyciąga też turystów: w 2018 r. Poznań odwiedziło ich ponad 916 tysięcy, a liczba udzielonych noclegów wyniosła prawie 1,5 mln. Najwięcej turystów zagranicznych pochodziło z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Goście przyjeżdżają, by wziąć udział w takich wydarzeniach, jak Poznań za Pół Ceny, Jarmark Świętojański, Dni Twierdzy Poznań czy Imieniny Ulicy Święty Marcin. Zdobyliśmy też dwie nagrody z zakresu turystyki: 5. miejsce w konkursie na najlepszy cel podróży w Europie („European Best Destination”) i także 5. miejsce w konkusie „European Cities&Region of the Future”.

Poznań – tu się dobrze żyje

Jednak najważniejsi dla władz Miasta są jego mieszkańcy. Dlatego w Poznaniu dba się o zrównoważony transport. Miasto buduje długo wyczekiwaną trasę tramwajową i drogę na Naramowice. Systematycznie wymienia tabor, by wygodniej było przemieszczać się komunikacją miejską. Oddano też do użytku kolejne stacje roweru miejskiego, także z rowerami IV generacji.

Aby w Poznaniu żyło się coraz lepiej, Miasto tworzy nowe miejsca spotkań i przywraca dawny blask przestrzeniom w centrum. Ulica Święty Marcin właśnie przeszła kompleksową przebudowę, trwa modernizacja placu Kolegiackiego, wkrótce zmiany obejmą także ulicę Taczaka i Stary Rynek.

Ważne są też dobre warunki do wspólnego spędzania czasu wolnego. Pomaga w tym Wartostrada, której nowe odcinki systematycznie są oddawane do użytku. Po generalnym remoncie ruszyło Kino Muza, które zyskało 3 nowe sale. Na Ratajach będzie można już wkrótce skorzystać z krytej pływalni, gotowy jest także park Rataje. Nad Maltą miasto inwestuje w nową infrastrukturę, ale także uzupełnia letni program koncertowy bezpłatnym cyklem „Na Falach”.  Kultura na stałe zagościła też na urzędowym Wolnym Dziedzińcu – zarówno w zeszłym jak i tym roku można tam obejrzeć spektakle teatralne, projekcje filmów w kinie plenerowym i posłuchać koncertów.

AW /poznan.pl/

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz