21 metrów wyższego standardu.

Po starym wiadukcie w Murowanej Goślinie nie ma już śladu. Powstaje w tym miejscu zupełnie nowy obiekt. Prace idą pełną parą. Inwestycja jest kluczowa, łączy bowiem łączy zachodnią i wschodnią część miasta. A tym samym ułatwi dojazd do centrum, obiektów użyteczności publicznej oraz do istniejących parkingów w rejonie stacji PKP przy ul. Kolejowej i Szkolnej.


W przyszłości dzieciom z takich miejscowości, jak Boduszewo czy Rakownia będzie też łatwiej, a co najważniejsze bezpieczniej, dotrzeć do szkoły.

–  Podjęliśmy decyzję o rozbiórce wiaduktu, który był za wąski i znajdował się w złym stanie technicznym – opowiada Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. – Nowy będzie spełniał dużo wyższe standardy. Zwiększy się też jego obciążenie.

Szerokość całkowita obiektu łącznie z gzymsami wyniesie niemal 18 metrów.8 metrów  będzie miała jezdnia, chodnik – 3, a ścieżka rowerowa – 2,5 metra.Długość  wiaduktu to ponad 21 metrów.

– Wykonano już podpory masywne przyczółków, zamontowano łożyska, a kilka dni temu zabetonowano płytę ustroju nośnego – mówi Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. – Teraz trwa budowa dojazdów do wiaduktu.

Co jeszcze zostało do zrobienia? Roboty drogowe (jezdnia, chodniki i ścieżki rowerowe), montaż wyposażenia, czyli np. barier bezpieczeństwa i oświetlenia, płyt przejściowych i kap chodnikowych. Wykonać trzeba również nasypy, mury oporowe, odwodnienie i izolację nowego obiektu.  Planowany termin zakończenia robót to koniec roku. Wtedy też będzie można przeprowadzić próbne obciążenie wiaduktu.

Koszt prac to około 9 mln zł. Niemal 4 mln zł pochodzi z dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz