Zawody z przyszłością  w OHP

Zawody z przyszłością  w OHP

 Stolarz, kucharz, krawiec, fryzjer, murarz – tynkarz, monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie- przedstawiciele tych zawodów są najczęściej poszukiwani przez pracodawców w regionie południowej Wielkopolski.


I to z myślą o nich Centrum  Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie szkoli młodzież w tych branżach. Placówka ściśle współpracuje też z Urzędem Pracy w Pleszewie i Powiatową Radą Rynku Pracy, które doskonale orientują się jakich pracowników brakuje na rynku.

  Do Centrum najczęściej przychodzi młodzież, która ma problemy z nauką lub adaptacją w innych szkołach. Pierwszeństwo mają osoby z niepowodzeniami szkolnymi, opóźnieniem w nauce, niespełnieniem  obowiązku szkolnego, trudną sytuacją materialną, sieroctwem naturalnym lub społecznym, pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy.

  Placówka jest więc alternatywnym rozwiązaniem, które pozwala uczniom ukończenie szkoły i zdobycie zawodu.  Warunkiem przyjęcia do CKiW jest przede wszystkim ukończenie  przez kandydatów 15-tego, a nie ukończenie 18-tego roku życia do 31 sierpnia 2018 roku oraz ukończenie  III klasy gimnazjum.

  – Szkoły branżowe I stopnia- kiedyś tzw. zawodówki- dzisiaj przeżywają prawdziwy renesans. Młodzi ludzie coraz lepiej rozumieją, że najważniejszy jest dobry fach w ręku, który zwiększa szanse na szybkie znalezienie pracy. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby absolwent branżówki dalej się kształcił- zdobył maturę i poszedł na studia. A takich przypadków mamy naprawdę sporo.-uważa Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

 Nauka w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie jest bezpłatna. W placówce uczy się młodzież z całej Polski i to z myślą o takich osobach  działa internat. Ten, podobnie jak wyżywienie i nauka również jest darmowy dla podopiecznych stacjonujących w Centrum.

  – Nasze Centrum tak naprawdę przyjmuje nowych uczniów przez cały rok. A to rzadkość w placówkach edukacyjnych. Jesteśmy przygotowani na to, aby szybko i skutecznie wdrożyć każdego w program nauczania. Mamy świetnie wykwalifikowaną kadrę  i doskonałe zaplecze dydaktyczne. Gwarantujemy też  uczniom naukę zawodu na naszych warsztatach szkolnych. Ma  to ogromne  znaczenie, bowiem nie muszą się martwić praktykami i szukać ich na własną rękę.-  dodaje Krystian Piasecki.

 Jednak pleszewskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP to nie tylko szkoła branżowa. To również  Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy oraz  Szkoła Podstawowa. Dają one szansę na przysposobienie do zawodu w takich branżach jak: ogrodnik, krawiec, tapicer, murarz – tynkarz, ślusarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dodatkowo uczniowie III klasy gimnazjum zdobywający zawód ogrodnika mogą odbyć kurs florystyczny, a trzecioklasiści o specjalizacji kucharz- mają szansę na kurs kelnerski


.

 

(Visited 70 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz