Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok

W 2018 roku realizowany będzie już po raz trzeci Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl. Cała procedura wyboru zadań przeprowadzona zostanie jednak już w bieżącym roku, aby od 1 stycznia można było przystąpić do realizacji projektów wybranych przez mieszkańców naszej gminy.


Znane są już zasady trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Tomyśla. Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w dniu 26 czerwca 2017 r. podjęta została uchwała Nr XXXV/340/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok.
Procedura budżetu obywatelskiego ruszy 24 lipca. Od tego dnia aż do 31 sierpnia 2017 r. mieszkańcy będą mogli składać wnioski z projektami zadań. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców gminy.
W budżecie obywatelskim uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl, którzy ukończyli 16 lat. Mogą oni składać wnioski, udzielać poparcia projektom oraz uczestniczyć w głosowaniu. Jest to istotna zmiana w stosunku do budżetów obywatelskich poprzednich edycji.
Na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczona zostanie kwota w wysokości 250 000,00 zł:
200 000,00 zł brutto – na projekty inwestycyjne, których wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł brutto
oraz
50 000,00 zł brutto – na projekty prospołeczne, których wartość jednostkowa nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł brutto. 

W budżecie obywatelskim nie będą mogły być realizowane projekty:1) które zakładają realizację jedynie części zadania,
2) które nie są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców gminy,
3) których cel, zakres, bądź treść w nich zawarta dotyczy przejawów, zjawisk, zachowań uznawanych powszechnie za społecznie naganne, wulgarne, obsceniczne, obraźliwe,
4) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,
5) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym
w szczególności: z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
6) które wymagają współpracy gminy z podmiotami zewnętrznymi, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej, gotowości do współpracy w postaci oświadczenia,
7) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności.
Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty do budżetu obywatelskiego odbywać się będzie w głosowaniu tajnym od 2 do 20 października 2017 r. 
Wyniki głosowania poznamy do 6 listopada.
Już dziś zachęcamy do włączenia się w nasz nowotomyski budżet obywatelski, zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i głosowania.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o poszczególnych etapach budżetu obywatelskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały (w załączeniu) i poznania szczegółowych zasad Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok..

budzet_obywatelski_2018_uchwala_nr_xxxv.340.2017
(Visited 230 times, 1 visits today)

Leave a Reply