Zagrożenia w bazie paliw

Zagrożenia w bazie paliw

Na terenie operacyjnym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu funkcjonuje jedna z największych w Polsce baza paliw płynnych.


W minionym tygodniu funkcjonariusze z KP PSP w Wągrowcu wspólnie z kolegami z KM PSP z Poznania z JRG 6 i 8  przeprowadzili rozpoznanie operacyjne.

Bazy mieszcząca się w Rejowcu Poznańskim jest zakładem dużego ryzyka powstania poważnych awarii przemysłowych. Strażacy zapoznali się z instalacjami technologicznymi i gaśniczymi występującymi na terenie zakładu. Główny specjalista ochrony przeciwpożarowej wspólnie ze strażakami zakładowej grupy ratowniczej przedstawili funkcjonariuszom PSP specyfikę obiektu oraz zagrożenia jakie mogą powstać na wypadek awarii.

zdjęcia: JRG PSP Wągrowiec
opracowanie: st. sekc. Piotr Kaczmarek
oficer prasowy KP PSP w Wągrowcu


(Visited 485 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz