Wspólnie dla arbitrażu – Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej aktywnie promuje zarówno w kraju, jak i na świecie ten sposób rozwiązywania konfliktów.

Wspólnie dla arbitrażu

Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej aktywnie promuje zarówno w kraju, jak i na świecie ten sposób rozwiązywania konfliktów. Widząc reges w zakresie ilości spraw rozstrzyganych w ten sposób podjął wspólnie z wielkopolskimi ośrodkami arbitrażu – Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową, Wielkopolską Izbą Budownictwa, Wielkopolską Izbą Importerów i Eksporterów, a także środowiskiem akademickim z Poznania inicjatywę w zakresie promocji arbitrażu.


Wynikiem wspólnych rozmów ma być wirtualna konferencja poświęcona arbitrażowi i mediacji. – Mamy duże doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć, także w obecnie trudnych realiach związanych z pandemią. Przykładem niech będzie ostatnia konferencja z cyklu mediacja i arbitraż, która odbyła się w czerwcu w Nowym Tomyślu. Konferencja pod patronatem Prezydenta RP odbywała się zdalnie. Było to unikalne wydarzenie, w którym w roli prelegentów wystąpiły wybitne autorytety m.in. z Rosji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Czech, Węgier Litwy, Białorusi i Polski. Było to dla nas wyzwanie, któremu podołaliśmy. Zrealizowaliśmy dwa bloki – związany z mediacją i związany z arbitrażem. Zapewniliśmy także tłumaczenia wystąpień na języki angielski i rosyjski. Była również możliwość zgłaszania pytań i dyskusji. W konferencji wzięło udział około 200 osób z całego świata – nawet z tak odległych krajów jak Singapur – powiedział Włodzimierz Brych –  prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej.

Warto dodać, że Nowy Tomyśl jest jednym z prężniej rozwijających się ośrodków arbitrażu w Polsce.  Podejmuje współprace m.in. z ośrodkami w Kijowie na Ukrainie, w Pekinie (Chiny), Moskwie (Rosja).

opr. KK

Zobacz również …

(Visited 109 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz