Wspólne kontrole antysmogowe z urzędnikami gminy w Grodzisku Wielkopolskim

W ramach trwających działań antysmogowych, realizując przy tym zapisy Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Wielkopolskiego, jak również tzw. „uchwały antysmogowej”,


grodziscy policjanci wspólnie z pracownikami Wydziału ds Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęli kontrole kotłowni w gospodarstwach domowych z zakresu spalania odpadów i paliw zabronionych do ich stosowania.
Dotychczas, przeprowadzono kontrole na ulicach: Kolejowej, Nowy Świat, Nowotomyskiej, Wawrzyniaka, Jabłoniowej, Majkowskich, Ks. Cz. Tuszyńskiego, Kościelnej, ul. Stary Rynek, ul. Mickiewicza, Zdrojowa oraz w miejscowościach Czarna Wieś i Kąkolewo.

W trzech przypadkach w miejscach składowania opału ujawniono elementy drewna lakierowanego pochodzącego z rozbiórki zużytych mebli. Nakazano właścicielom nieruchomości pozbycie się ich zgodnie z regulaminem czystości i porządku. Wyznaczono odpowiedni czas na zrealizowanie poleceń oraz zapowiedziano rekontrole.

W sezonie grzewczym 2016/2017, przeprowadzono tego typu działań w ilości ponad 160. Wiele kontroli policjantów i urzędników to efekt reakcji na anonimowe zgłoszenia naszych mieszkańców, którym nie jest obojętne czym oddychają każdego dnia.

Poniżej informacja z Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski.

Szanowni Państwo,
informujemy, że kontrole będą przeprowadzane systematycznie na terenie miasta i gminy podczas całego okresu grzewczego. Prosimy mieszkańców o umożliwienie kontrolerom dostępu do kotłowni i przeprowadzenia właściwej kontroli.
Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy Urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na teren nieruchomości w godzinach od 6.00. do 22.00.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

 

(Visited 144 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz