Wolontariusze wyróżnieni!

Dla nich nie liczy się to, ile tak naprawdę posiadają. Ważne w ich życiu jest to, ile tak naprawdę mogą dać innym… Po raz 11. wolontariusze z powiatu poznańskiego spotkali się na uroczystej Gali. W ten sposób chcemy wyróżnić  wszystkie osoby, które bezinteresownie pomagają innym. Na co dzień pracują, niektórzy są uczniami, są i tacy, którzy bardzo aktywnie działają, będąc już na emeryturze.


I mimo wielu obowiązków zawsze znajdują czas dla innych – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański, który podczas Gali Wolontariatu wyróżnił ponad 50 społeczników z powiatu poznańskiego.  – Zawsze powtarzam, że powiat poznański ma szczęście do ludzi, którzy mają głowy pełne pasji, oczy, które wypatrują z dala potrzebujących, serca wrażliwe na innych.

– Zawsze można na niej polegać – tak przyjaciele i znajomi mówią o Patrycji Jońcy ze Stowarzyszenie DLA CIEBIE z Pobiedzisk. Ta młoda mieszkanka jest długoletnią wolontariuszką stowarzyszenia. Doskonale potrafi łączyć obowiązki szkolne ze wolontariatem. Jako opiekunka niepełnosprawnych uczestniczy w zajęciach arteterapii, angażuje się w organizacje imprez charytatywnych stowarzyszenia. Jest również wolontariuszką na półkoloniach i wyjazdach podopiecznych Stowarzyszenia. – Nasza praca nie jest nastawiona na nagrody, ale nie ukrywam, że jest mi bardzo miło, że zostałam dziś wyróżniona – mówiła podczas Gali Patrycja Jońca.

– Praca naszych społeczników jest  nie tylko nakierowana na  drugiego człowieka, ona również ubogaca samych wolontariuszy – mówiła Malgorzata Halber przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu, która wraz ze starostą poznańskim wręczyła ponad 50 wolontariuszom specjalne statuetki. 

Od 20 lat nieprzerwanie cieszy się zaufaniem mieszkańców, pełniąc funkcję sołtysa Rokietnicy. – To społecznik o wielkim sercu, otwartym na ludzi, zawsze chętnie pomaga – mówią o Józefie Fudalu mieszkańcy Rokietnicy. Zaangażowany jest w życie Stowarzyszenia ROKTAR od momentu jego powstania. Jest pomysłodawcą i organizatorem, corocznego, charytatywnego Balu Sołtysa, który odbywa się od 10 lat. Dochód z zabawy przeznaczany na stowarzyszenie.

Praca informatyka do dla niego stanowczo za mało. Mówią o nim – człowiek wielu talentów i zainteresowań. Krzysztof Szymański ze Stowarzyszenia Dzieje w Murowanej Goślinie z zamiłowania astronom, fan biegów na orientację i górskich wycieczek, początkujący łucznik konny. W 2016 roku dołączył do grona ponad 300 wolontariuszy tworzących największe w Polsce historyczne widowisko plenerowe „Orzeł i Krzyż”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Dzieje. Z typowym dla siebie zaangażowaniem i entuzjazmem „dopisał” widowisko do długiej listy swoich pasji.

powiat.poznan.pl

(Visited 34 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz