Wójt Gminy Kuślin oraz Wójt Gminy Przemęt wyrazili wolę partnerstwa dla dobra obu gmin.

UG Kuślin:

W dniu dzisiejszym tj. 22 maja podpisano List intencyjny w sprawie umowy o partnerskiej współpracy. Wójt Gminy Kuślin Pan Mieczysław Skrzypczak oraz


Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak wyrazili wolę partnerstwa dla dobra obu gmin. Do zakresu współpracy należą m.in. oświata, wychowanie i edukacja, kultura, sport, rekreacja, wymiana młodzieży, współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, a także promocja gmin przy udziale mieszkańców.

(Visited 257 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz