Wojewoda spotkał się z GDDKiA w sprawie S5

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z dyrektorem poznańskiego oddziału GDDKiA Markiem Napierałą w sprawie przerwania prac przez włoską firmę TOTO na trasie S5. Podczas spotkania zostały omówione ewentualne scenariusze dalszych działań GDDKiA w kontekście konsorcjum firm w składzie TOTO S.p.A. Construzioni Generali (Lider) i Vianini Lavori S.p.A (Partner).
Zbigniew Hoffmann zwrócił się do Marka Napierały z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia w sprawie działań wyżej wymienionego konsorcjum, które 7 czerwca br. złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy i opuściło plac budowy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odstąpienie od kontraktu jest bezpodstawne i nieuzasadnione. Wojewoda zapoznał się z możliwymi scenariuszami działań.

Wykonawca nie powrócił na plac budowy odcinka S5 Poznań – Wronczyn, a GDDKiA już podjęła pilne działania przewidziane w takich sytuacjach w umowie. Obecnie firmie za niewywiązywanie się z umowy naliczone są kary w wysokości ponad 20 mln zł. Poznański oddział przypomina także o uruchomionym „Serwisie dla Podwykonawców” na stronie internetowej GDDKiA oraz o ochronie należnych płatności dla zazwyczaj lokalnych firm realnie wykonujących prace lub usługi na placu budowy.

– Włoska firma nie powróciła na plac budowy, dlatego liczę, że odpowiedź ze strony GDDKiA będzie adekwatna do sytuacji. Myślę, że w ciągu najbliższych dni, a najpewniej nawet godzin, sprawa się wyjaśni. Powiedziałem dyrektorowi, że należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby droga do końca 2019 roku była w pełni przejezdna, niezależnie od problemów, jakie się obecnie pojawiają. To kluczowa dla Wielkopolski inwestycja – mówi Zbigniew Hoffmann.

(Visited 96 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz