UWAGA ! Zwiększony odstrzał dzików, jeleni i danieli

Postulaty rolników dotyczące zwiększonych odstrzałów na dziki oraz daniele i jelenie zostały wzięte po uwagę. Projekt nowelizacji rozporządzenia ws. określenia okresów polowań na zwierzęta łowne,dotyczący m.in. wprowadzenia całorocznego okresu polowań na dziki w całym kraju oraz wydłużenia okresu polowań na jelenie i daniele został przekazany do konsultacji.


Jak wynika z doniesień głównym wektorem przenoszenia wirusa ASF są dziki. Już wirus wykryto go w Czechach. Wielkopolska Izba Rolnicza monitowała w tej sprawie wielokrotnie do Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Temat ten wypływał na każdym z cyklu Forów Rolniczo–Łowieckich, które WIR zorganizowała w miesiącach maju i czerwcu br. na terenie całej Wielkopolski. Uwagę na ten fakt zwracało także Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej podejmując między innymi w dniu 20 kwietnia 2017 r. stanowisko w sprawie szacowania szkód łowieckich i dalszej współpracy z kołami łowieckimi.
Sprawa zagrożenia wirusem ASF budzi wśród wielkopolskich rolników duże obawy, gdyż region wielkopolski trzodą chlewną stoi. Według badań, które dotyczą dynamiki rozprzestrzeniania się ASF wśród dzików, głównym czynnikiem decydującym o jego nasileniu jest gęstość ich populacji. Jej zmniejszenie – poprzez intensywny odstrzał – wpływa proporcjonalnie na zredukowanie liczby przypadków ASF. Zdaniem niektórych ekspertów z EFSA nie zasilanie środowiska dzików wirusem ASF z populacji świń, prowadzi po pewnym czasie do wygaszenia epizootii omawianej choroby w środowisku – do czego w obecnej sytuacji należy bezwzględnie dążyć.

Z uwagi liczne wystąpienia i postulaty rolników projektowane rozporządzenie zakłada również wydłużenie okresu polowań na jelenie i daniele. Populacja tych zwierząt wzrosła na przestrzeni ostatnich kilku lat w znacznym stopniu i wyrządzają one poważne szkody nie tylko w uprawach rolnych i płodach rolnych ale także w lasach. Za zwiększeniem odstrzału jeleniowatych wnioskowali zarówno rolnicy i leśnicy.

M. Ceglarek / Wielkopolska Izba Rolnicza
Źródło: Gospodarz .pl
(Visited 317 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz