Urząd Miejski w Nowym Tomyślu vs. Powiat Nowotomyski – KOMUNIKATY PRASOWE

KOMUNIKAT PRASOWY 26-04-2017

 W poniedziałek (24.04.2017) odbyła się burzliwa sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, podczas której Burmistrz Miasta Włodzimierz Hibner bronił wydatków budżetowych, dotyczących przyszłości nowotomyskich przedszkolaków oraz innych inwestycji na które mieszkańcy miasta czekają od wielu lat.  Większa część radnych podjęła decyzję o odebraniu pieniędzy z budżetu na nowe przedszkole, rozbudowę żłobka oraz starego przedszkola  (na os. Batorego) – inwestycji niezbędnych do realizacji założeń nowej ustawy oświatowej. Głosy radnych ograniczą możliwość korzystania z przedszkoli i żłobka dużej części Mieszkańców Nowego Tomyśla oraz ościennych miejscowości. 

Radni „Nowego Pokolenia” wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Bramborem zadecydowali, że kwota 1,5 miliona złotych, zamiast na tak potrzebne inwestycje w infrastrukturę oświatową,  trafi do kasy Starostwa Powiatowego na zadania związane z bliżej nieokreślonymi robotami budowlanymi dotyczącymi szpitala powiatowego.

W głosowaniu nad tak poważną zmianą budżetową, która godzi w interes gminy, głosowali również radni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych powiatu – co może wzbudzać wątpliwość dotyczącą konfliktu interesu. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner zaapelował do radnych oraz Przewodniczącego Rady o umożliwienie wypowiedzi Mieszkańcom Nowego Tomyśla w formie konsultacji społecznych, niestety pan Marcin Brambor nawet nie skierował sprawy pod głosowanie, tym samym uniemożliwiając wypowiedzenie się Mieszkańcom na tak ważny społecznie temat. Inne projekty zawarte

w budżecie Nowego Tomyśla również nie zyskały aprobaty rady, co jest ogromną stratą dla możliwych działań inwestycyjnych związanych z rozwojem miasta i polepszeniem komfortu życia ich mieszkańców. Według burmistrza głosowanie to dobitnie pokazało,
że przedstawiciele „Nowego Pokolenia” podcięli nogi najmłodszemu pokoleniu.

Czy w efekcie tych zaskakujących decyzji część najmłodszych mieszkańców zmuszona będzie szukać miejsca w prywatnych placówkach?

Podczas obrad głos zabrał, obecny na sali,  Radny Powiatowy Zbigniew Markowski, który podkreślał, że pośpiech w przyznawaniu Powiatowi Nowotomyskiemu kwoty 2 milionów złotych, nie jest potrzebny i decyzja Rady może być odroczona, gdyż należy wcześniej ustalić szczegółowe warunki przekazania tych pieniędzy.

Burmistrz Włodzimierz Hibner od kilku miesięcy „wyciąga rękę” do starosty powiatu
i nie odmawia wsparcia, ale opartego na zasadzie wzajemności. Do dziś, pomimo licznych próśb burmistrza starosta nie wyraził zgody na udział przedstawiciela Gminy w Radzie Społecznej SP ZOZ, co związane jest z możliwością kontroli na co wydawane są pieniądze mieszkańców Nowego Tomyśla. Kilka miesięcy wcześniej burmistrz zwrócił się do starosty nowotomyskiego
z pisemną propozycją przekazania na rzecz Gminy  części działek powiatowych, położonych
w Starym Tomyślu, które mogłyby stanowić atrakcyjny teren inwestycyjny należący do miasta. W odpowiedzi Starosta Ireneusz Kozecki poinformował, że została dopiero zlecona wycena tych nieruchomości i na konkrety należy poczekać po dniu 31 maja br.

Efektem głosowania jest krzywda wyrządzona przede wszystkim  najmłodszym mieszkańcom miasta, a do budżetu powiatu nowotomyskiego zostanie przekazana dotacja
w kwocie 2 mln zł na bliżej nieokreśloną rozbudowę szpitala. Gmina Nowy Tomyśl za tę pomoc nie uzyskuje nic w zamian. Inne projekty potrzebne miastu, tak jak budowa dróg osiedlowych
w centrum Nowego Tomyśla, również została odrzucona przez Radnych „Nowego Pokolenia” .

 

KOMUNIKAT PRASOWY

W ostatnich dniach w Internecie (m.in. media społecznościowe) ukazały się nierzetelne informacje, związane z zabezpieczeniem przez Radę Miejską Nowego Tomyśla (w dniu 24.04.2017r.) środków finansowych na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Tworzą one nieprawdziwy obraz współpracy i działań samorządów w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków dla funkcjonowania nowotomyskiego szpitala, zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie życia i zdrowia. Ponadto jednostronne wypowiedzi i manipulowanie faktami niepotrzebnie wprowadzają naszych mieszkańców w błąd i dezorientację. Apelujemy o wyciszenie emocji i zachowanie powściągliwości w zakresie ocen i komentarzy.
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu poda do publicznej wiadomości rzetelne informacje w tym temacie.
O odniesienie się do spraw poruszanych na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu poprosiliśmy Marcina Brambora przewodniczącego Rady , członka „Nowego Pokolenia” , jednak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Zapis trwającej ponad 6 godzin XXXII sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Niezależne Forum Nowego Tomyśla

(Visited 668 times, 1 visits today)

Leave a Reply