Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica – Grodzisk Wielkopolski.

W piątek 24 listopada br.  w Opalenicy starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wraz z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanej drogi powiatowej nr 2723P relacji Opalenica – Grodzisk Wielkopolski. Odnowiona i przebudowana droga relacji Opalenica – Grodziska Wielkopolski


zrealizowana została z projektu dofinansowanego z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W ramach przedsięwzięcia przebudowano łącznie ponad 4 km drogi. Powstały dwa ronda, aktywne przejścia dla pieszych oraz ścieżka rowerowa. Dzięki tej inwestycji rowerzyści mogą bezpiecznie poruszać się pomiędzy Opalenicą i Grodziskiem Wielkopolskim po około 8 kilometrowej ścieżce rowerowej. Inwestycja ta wpisuje się w przedłużanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy gminami (Opalenica i Grodzisk Wielkopolski) i powiatami (nowotomyskim i grodziskim), łączy je i ułatwia poruszanie się zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Całkowity koszt trzyetapowej inwestycji zrealizowanej w dwóch projektach wyniósł około 11 mln złotych. Tegoroczny etap kosztował ponad 5,5 mln zł. Partnerem strategicznym inwestycji była Gmina Opalenica, która przeznaczyła na to przedsięwzięcie łącznie w swoim budżecie kwotę ponad 2 mln 300 tys. złotych. Dofinansowanie udzielone przez Wojewodę Wielkopolskiego łącznie wyniosło ponad 3,5 mln złotych. Pozostały koszt inwestycji był wkładem Powiatu Nowotomyskiego i wyniósł ponad 5 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez udziału i zaangażowania samorządów, instytucji i firm: – Szczególne podziękowania kieruję w stronę Burmistrza Opalenicy Pana Tomasza Szulca oraz Radnych Rady Miejskiej w Opalenicy. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, zaangażowanie i pomoc.


Daleko idące zrozumienie, chęć współpracy, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców przyświecało nam od początku prac związanych z tą inwestycją. Nasza współpraca w tym zakresie powinna być wzorem do naśladowania dla innych samorządów. Razem możemy więcej. Dlatego dziękując władzom Gminy słowa wdzięczności kieruję do pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy, jak również pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz pracowników pozostałych instytucji zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Wykazaliście się Państwo nie tylko pracowitością i profesjonalizmem, lecz również determinacją w realizacji tej czasem niełatwej inwestycji. Bardzo dziękuję Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego Panu Henrykowi Szymańskiemu, dzięki któremu wizja ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy i dwa powiaty stała się faktem. Szczególne podziękowania pragnę złożyć na ręce Pana Zbigniewa Króla Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Panie Dyrektorze, w imieniu władz samorządowych Powiatu Nowotomyskiego, jak również pozostałych samorządów i mieszkańców tego terenu oraz użytkowników drogi serdecznie dziękuję za wsparcie jakiego na realizację inwestycji udzielił Wojewoda Wielkopolski. Bez Państwa pomocy przedsięwzięcie to nie zostałoby zrealizowane w takiej formie i takim zakresie jaki dziś możemy podziwiać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję
 – powiedział starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki podczas uroczystości otwarcia drogi. W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych powiatu, gminy Opalenica, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni: Rady Powiatu i Rady Gminy, reprezentanci wykonawcy inwestycji – Firmy Skanska, podwykonawców, przedstawiciele Opalenickiej Izby Gospodarczej, sołtysi i mieszkańcy Opalenicy.Więcej zdjęć :
(Visited 417 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz