Tylko sprawdzone,deficytowe zawody w OHP

Zawody z tradycją  i zapotrzebowanie na fachowców przez pracodawców  zadecydowały o tym, że w nowym roku szkolnym 2020/2021 Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie  będzie stawiało na kształcenie młodzieży w  branżach, które  po ukończeniu nauki gwarantują jej zdobycie pracy. To kierunki, które sprawdzają się od lat i są  na stałe wpisane w plan zajęć placówki.


Wielkopolska nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o postępujące zmiany demograficzne. Społeczeństwo  starzeje się, giną więc niektóre zawody rzemieślnicze, a  których młodzi ludzie nie chcą się uczyć. Nie spada jednak zapotrzebowanie społeczeństwa na wykonywanie pewnych usług.
– Ochotnicze Hufce Pracy, które są nastawione na pomoc młodym ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej -dawno temu przewidziały, że wiele  zawodów będzie wracało do łask i pracodawcy będą poszukiwali konkretnych fachowców.  Wielkopolska to bardzo dobrze rozwinięty gospodarczo region.  Słynie m.in. z przemysłu meblarskiego, ogrodniczego czy odzieżowego, czyli tych sektorów, w których my kształcimy młodzież. Zapotrzebowanie rynku na rzemieślników jest więc spore.
  – wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.
Według prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na 2020 rok, który regularnie  przygotowuje „barometr zawodów” – do branż  deficytowych w  powiecie pleszewskim zalicza się m.in. zawód stolarza, kucharza, fryzjera czy krawca. Poszukiwani są też ogrodnicy i budowlańcy.
– Obserwujemy, że ta tendencja od lat jest wzrostowa. Nie wszystko da się zrobić maszynowo, a wiele osób zaczyna doceniać branże hand made. Mam tu na myśli m.in. krawiectwo, które po stolarstwie zaczyna przeżywać też renesans.  Obserwujemy również, że rozwija się sektor beauty, do których zalicza się zawód fryzjera. Gastronomia też nie zostaje w tyle, bo pracodawcy wciąż poszukują kucharzy i cukierników. – dodaje dyrektor.
Na opiekę i wsparcie w pleszewskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP mogą liczyć ci uczniowie, którzy wymagają wsparcia instytucjonalnego. W podjęciu decyzji o wyborze zawodu młodym ludziom pomagają  doradcy zawodowi, którzy analizują zainteresowania młodego człowieka oraz jego predyspozycje.  Główną zasadą OHP jest koncepcja pracy, która jest jednym z głównych czynników socjalizujących młodzież z problemami. Praca i nauka oraz wychowanie w placówce CKiW pozwala młodym ludziom na naukę samodzielności i  odnalezienia się w dorosłym życiu.
 
(Visited 65 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz