Trzy razy po 500 zł taką cenę zapłacił za podróż bez swoich dokumentów

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Poznania zatrzymali na dworcu PKS cudzoziemca, który poza mało czytelną kserokopią jednej strony paszportu nie miał przy sobie innych dokumentów.


Taki sposób podróżowania doradziła mu jego żona. Za jej rady zapłacił 1500 zł kary grzywny
.

W niedzielę, 31 marca nad ranem funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy patrolowali dworzec PKS w Poznaniu. W jednym z kontrolowanych autokarów podróżował mężczyzna, który w trakcie legitymowania okazał funkcjonariuszom SG kserokopię strony personalizacyjnej tureckiego paszportu. Mężczyzna dodał, że na stałe mieszka w Niemczech a do Polski przyjechał w odwiedziny do żony. Z uwagi na to, iż zdjęcie na kserokopii paszportu różniło się nieznacznie od faktycznego wizerunku mężczyzny, funkcjonariusze rozpoczęli proces identyfikacji. W tym celu wysłali zapytanie do służb niemieckich z prośbą o poświadczenie tożsamości zatrzymanego cudzoziemca. W odpowiedzi otrzymali informację, że zatrzymany mężczyzna nie jest tym za którego się podaje. W trakcie przesłuchania cudzoziemiec podał inne dane personalne i powiedział, że urodził się w 1988 roku na terenie Niemiec w libańskiej rodzinie. Do Polski przyjechał w sobotę pociągiem nie mając przy sobie żadnych dokumentów. Tłumaczył, że podróż bez dokumentów, posiadając jedynie kserokopię dokumentu poradziła mu żona.  Po ponownym potwierdzeniu u służ niemieckich ustalono, że tym razem mężczyzna podał prawdziwe dane. Strona niemiecka jednak nie potwierdziła jego legalnego pobytu na ich terytorium.

W związku z powyższym Komendant PSG w Poznaniu-Ławicy wszczął postępowanie administracyjne w sprawie przekazania cudzoziemca służbom niemieckim.

31-letni cudzoziemiec został również ukarany karą grzywny 500 zł za pobyt na terytorium Polski bez wymaganych dokumentów, 500 zł za nielegalne przekroczenie granicy z Niemiec do Polski oraz 500 zł za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy podczas legitymowania co do własnej tożsamości.

Dzisiaj sąd postanowił o umieszczeniu mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do 29 czerwca.  

(Visited 437 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz