TRZY KONTROLE I TRZY POWAŻNE ZANIEDBANIA ! Naruszenia na prawie 70 tysięcy złotych

Naruszenia na prawie 70 tysięcy złotych wykazała początkowa analiza czasu pracy kierowcy ciężarówki.


Szczegółowe badanie potwierdziło nieprawidłową obsługę tachografu i kara okazała się, na szczęście dla niego, mniejsza.

Kierowca pojazdu ciężarowego obsługiwał tachograf, nie używając swojej karty. Zapis z urządzenia pokazywał ten fakt jako wielokrotny brak rejestracji aktywności prowadzenia ciężarówki. Wynikiem złej obsługi tachografu był brak odpowiedniej wiedzy i specjalnych szkoleń z tego zakresu.

W drugim skontrolowanym przypadku inspektorzy stwierdzili nieważne już coroczne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. Za to wykroczenie, zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, przewidziana jest sankcja karna w wysokości 2 tysięcy złotych. Ostatecznie obie kontrole pojazdów należących do polskich przewoźników przeprowadzone w Luboszu zakończyły się wszczęciem postępowania administracyjnego na kwotę w sumie około 15 tysięcy złotych.

Tego samego dnia, 18 października w Kwilczu, ci sami inspektorzy transportu drogowego z Poznania poddali kontroli drogowej także autobus marki Setra. Stwierdzili wypływ powietrza z układu pneumatycznego odpowiedzialnego za prawidłowy stan hamulców. Autobusem wykonywany był krajowy transport drogowy osób polegający na przewozie dzieci do szkoły i przedszkola. Inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny oraz zakazali dalszej jazdy z dziećmi. Kierowca musiał zjechać do najbliższego serwisu.
(Visited 370 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz