Tragiczny pożar w centrum miasta! Pożar nielegalnego składowiska śmieci!

W dniu wczorajszym tj. 24 czerwca 2019 roku około godziny 10:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (SK KP) w Gnieźnie wpłynęła tzw. formatka z Wielkopolskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) o pożarze mieszkania w jednej z kamienic w centrum miasta Gniezno.


  Na miejsce zdarzenia dyżurny SK KP natychmiast zadysponował 4 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gnieźnie (GBA-Rt 2,5/25, GCBA-Rt 5/32, SD-37 oraz SLRr) oraz powiadomił inne służby. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i dotarciu pod wskazany adres wewnątrz mieszkania zastano pożar strawy znajdującej się na kuchence gazowej w pomieszczeniu kuchennym. Wewnątrz kuchni panowało niewielkie zadymienie. W trakcie przeszukiwania kolejnych pomieszczeń mieszkalnych ratownicy PSP zastali nieprzytomną kobietę siedzącą na krześle. Osoba poszkodowana została natychmiast ewakuowana na zewnątrz, a w trakcie oceny stanu poszkodowanej stwierdzono brak czynności życiowych i natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Równolegle prowadzono działania zmierzające do przewietrzenia klatki schodowej i mieszkania, w którym powstał pożar. Ponadto przy użyciu miernika tlenku węgla dokonano pomiarów we wszystkich mieszkaniach oraz na poddaszu klatki schodowej. Zarówno w pomieszczeniu, w którym doszło do zadymiania, jak i w sąsiednich mieszkaniach nie stwierdzono obecności tlenku węgla (wynik 0 ppm). Po przybyciu na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego kontynuował przy współudziale strażaków czynności resuscytacyjne, które nie przyniosły efektu. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon kobiety. W mieszkaniu oprócz lokatorki przebywał pies, który pod wpływem zdarzenia nie chciał opuścić mieszkania. Pies został wyprowadzony przez przybyłego na miejsce pracownia schroniska dla zwierząt. Dalsze czynności prowadziła Policja oraz przybyły na miejsce zdarzenia prokurator.

Tego samego dnia po godzinie 21 do SK KP w Gnieźnie wpłynęło zgłoszenie z WCPR o pożarze na nielegalnym wysypisku odpadów w znajdującej się na granicy województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego miejscowości Kamieniec (gm. Trzemeszno). Na miejsce zdarzenia wysłano 5 zastępów z powiatu gnieźnieńskiego oraz 4 z powiatu mogileńskiego (województwo kujawsko-pomorskie). Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar składowiska odpadów złożone z dwóch segmentów, wykonanych z betonu (posadzka i ściany o wysokości ok.3 m). W chwili przybycia pierwszych zastępów ogień obejmował około 1/4 powierzchni składowiska, przemieszczając się w głąb. Odpady składowane na wysypisku to przede wszystkim ubrania (materiały tekstylne) magazynowane w workach oraz pozostałości budowlane. Całość wysypiska zakryta była plandeką, która była zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych (wiatrem, opadami) za pomocą opon, sprasowanych balotów słomy. Ognisko pożaru było kryte, ogień pojawiał się sporadycznie, natomiast z daleka widoczne było intensywne zadymienie, które na skutek wiejącego wiatru przemieszczało się w kierunku miejscowości Kamieniec. Działania PSP i OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a w pierwszej fazie akcji na podaniu prądu wody w natarciu na czoło pożaru oraz prądu wody w obronie bliższej w celu uniemożliwienie przemieszczania się ognia w głąb składowiska. Wszyscy ratownicy pracowali zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego. Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) podzielił teren akacji na 3 odcinki bojowe (I OB. – PCW, II OB. – natarcie, III OB. – obrona bliższa). Punkt czerpania wody został zorganizowany przy pobliskim jeziorze Kamienieckim, a w odległości około 50m od pożaru zbudowano bufor wodny (zbiornik 10000l, 2 zbiorniki 2500l). W kluczowym momencie pracowały dwa prądy w natarciu oraz dwie linie w obronie. Przybyłe na miejsce jednostki pompowe (OSP Trzemżal, OSP Kruchowo) pozwoliły na dostarczanie wody w oparciu o przepompowywanie. Z uwagi na intensywne zadymienie nakazano, aby mieszkańcy miejscowości Kamieniec nie otwierali okiem w mieszkaniach (informacja została przekazana burmistrzowi MiG Trzemeszno, który następnie poinformował sołtysa wsi Kamieniec). Nie było konieczności ewakuowania mieszkańców. Z uwagi na ukryte ognisko pożaru konieczne było sprowadzenie ciężkiego sprzętu budowlanego. Na miejsce zostały sprowadzone dwie ładowarki, które sukcesywnie usuwały nagromadzone odpady. O zaistniałym zdarzeniu zostanie poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Wszyscy ratownicy otrzymali posiłek regeneracyjny, który zorganizowany został przez przybyłego na miejsce zdarzania burmistrza miasta i gminy Trzemeszno. W trwających ponad 5,5 godzin działaniach udział brało 10 pojazdów ratowniczo-gaśniczych w sile 47 ratowników (JRG Gniezno, JRG Mogilno, OSP Trzemeszno, OSP Kruchowo, OSP Trzemżal, OSP Gębice).

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Michalak

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Gnieźnie, archiwum OSP Trzemeszno

(Visited 843 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz