Szkolenia w pleszewskim Centrum OHP

Trzy dni – od 26 do 28 czerwca 2019 roku  trwały  w Pleszewie ogólnopolskie  szkolenia  dla  trzydzieściorga przedstawicieli kadry  koordynującej kształcenie i wychowanie w Komendach Wojewódzkich i Centrach Kształcenia i Wychowania OHP .Odbywały się  pod hasłem „Organizacja procesu kształcenia i wychowania w kontekście zmian restrukturyzacyjnych OHP” .


 Inicjatorem szkoleń była Komenda Główna ,którą reprezentowali  Beata Biały- dyrektor wykonawczy Komendy Głównej OHP, Sławomir Męcina- dyrektor Biura Edukacji KG OHP, oraz przedstawiciele biura – Jacek Grzegorz Zajączkowski i Dorota Słomska. Gospodarzem było  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, które na co dzień  zajmuje się kształceniem i opieką nad młodzieżą  z tzw. trudnych środowisk.

 Pierwszy dzień szkoleń zainaugurował  dyrektor Biura Edukacji KG OHP Sławomir Męcina ,a rozpoczął się  on wykładem pod tytułem „Zmiany w organizacji procesu kształcenia i wychowania w OHP”, który poprowadziła Beata Biały- dyrektor wykonawczy Komendy Głównej OHP. Podczas swojej prelekcji mówiła m.in. o  najważniejszych aspektach tej instytucji dotyczących kształcenia i wychowywania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

 Kolejna prelekcja dotyczyła  diagnozy psychologiczno  -pedagogicznej, jako narzędzia budowania i realizacji wsparcia uczestników OHP.  Na koniec pierwszego dnia szkoleń omawiano również  wskaźniki edukacyjne OHP dotyczące wychowania, oceny efektywności działań w kontekście planowania i sprawozdawczości.  

 Drugi dzień szkoleń był podzielony na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył budowania motywacji i zarządzenie zaangażowaniem pracowników oraz automotywacja i jej wpływ na pracę zespołu, zwiększanie własnej efektywności. Kolejnym elementem była motywacja i jej efektywność ,jako skuteczne narzędzie pracy w zarządzaniu oraz  wyznaczanie i osiąganie założonych celów prowadzących do zmiany.

 – Najważniejszym elementem motywacyjnym w pracy  dla większości pracowników i tu nie ma znaczenia branża- są pieniądze. Na drugim miejscu znajdują się pochwały, a na trzecim nagrody. Równie ważne jest poczucie bezpieczeństwa, które daje stabilizacja zawodowa. Istotnym elementem jest też dobra atmosfera w zespole. I to było przedmiotem wykładu oraz dyskusji z kursantami.- podkreślała Joanna Stanisławska, trener biznesu i mediator, która  prowadziła szkolenia.

 Szkolenia miały również charakter praktyczny, bowiem uczestnicy brali udział w wykonywaniu zadań specjalnych. Jednym z nich było zbudowanie stabilnej wieży z makaronu, plasteliny i nici.

 – To ćwiczenie pokazało, czy i jak uczestnicy kursu potrafią i radzą sobie przy wykonywaniu zadań, w których ważna jest praca zespołowa. We wszystkich grupach pojawił się lider, który motywował i inspirował do  wykonania zadania. A jego celem było zrobienie stabilnej i jak najwyższej konstrukcji przy użyciu niezbyt wytrzymałych materiałów.  – dodała Milena Korzeniewska, psycholog.   

 Trzeci etap stanowił temat  budowania zespołu w kulturze organizacyjnej i wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie pracownika, czyli jak przeprowadzić pracowników przez ścieżkę zmian. Czwartym elementem było omawianie konfliktów w zespole, działania skoncentrowane na rozwiązaniu problemu oraz odpowiedzialność zawodowa w aspekcie cywilnym, karnym, porządkowym, dyscyplinarnym i etycznym. Na zakończenia drugiego dnia szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty zaświadczające o ich ukończeniu.

 Ostatni dzień został poświęcony warsztatom szkoleniowym pod hasłem: OHP- wyzwania, organizacja, funkcjonowanie, nadzór- które również omawiała dyrektor wykonawczy Beata Biały. 

 – Placówki edukacyjne, to żywy organizm podlegający ciągłym ewolucjom. To zmiany w programach nauczania, ale i też organizacyjne. Stąd też tego rodzaju szkolenia są bardzo potrzebne, bowiem były okazją do wymiany poglądów.- dodaje Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

 Omawiano również wskaźniki edukacyjne OHP dotyczące kształcenia i zmiany w systemie sprawozdawczości oraz stan realizacji zadań rekrutacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy.

 

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz