Starosta przekazał policjantom narkotesty

Komendant Powiatowy Policji w Międzychodzie inspektor Sławomir Kaczmarek odebrał od Starosty Międzychodzkiego Rafała Litke jednoczęściowe testy do wykrywania narkotyków.


Te testy są bardzo ważnym narzędziem w codziennej służbie policjantów, ich użycie będzie miało duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Narkotestery wykorzystywane są najczęściej przez policję do badania kierowców, w stosunku do których istnieje przypuszczenie, że prowadzą pojazdy pod wpływem środków odurzających

Zobacz również …

(Visited 39 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz