Sprawa śmierci Magdaleny Żuk – Komunikat Prasowy z dnia 3.08.2017 r. Nr 26/2017 Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

 

Jelenia Góra, dnia 3 sierpnia 2017 roku.

PO IV WOS 0610.73.2017 Komunikat Prasowy Nr 26/2017


Dotyczący śledztwa w sprawie zabójstwa Magdaleny Ż. na terenie Egiptu W dniu 2 sierpnia 2017 roku,


Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przedłużyła o kolejne trzy miesiące, tj. do dnia 31 października 2017 roku okres trwania wszczętego dnia 5 maja 2017 roku śledztwa w sprawie zabójstwa Magdaleny Ż. w dniu 30 kwietnia 2017 roku na terenie Arabskiej Republiki Egiptu, tj. o czyn z art. 148 § 1 kk.

Prowadzone w sprawie czynności, w tym te które zostały dotychczas wykonane, zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn śmierci Magdaleny Ż., zarówno co do zdarzeń jakie miały miejsce na terenie Egiptu, jak i co do okoliczności zaistniałych przed jej zgonem w Polsce.

W toku postępowania przeprowadzono szereg czynności, począwszy od przeprowadzonej na terenie Arabskiej Republiki Egiptu z udziałem polskiego patomorfologa oraz prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze sekcji zwłok Magdaleny Ż. Sekcja zwłok pokrzywdzonej została następnie także przeprowadzona na terenie Polski. W jej trakcie pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych, który przekazano biegłym wraz z płynem użytym do balsamowania zwłok Magdaleny Ż.

W sprawie przesłuchano w charakterze świadków ponad sto osób, w tym pasażerów podróżujących wraz z pokrzywdzoną samolotem do Egiptu, turystów zamieszkujących z nią w tym samym hotelu, osoby, które widziały ją na lotnisku przed planowanym, przyspieszonym odlotem, który miał się odbyć w dniu 29 kwietnia 2017 roku, przedstawicieli biura podróży oraz inne osoby deklarujące wiedzę o przedmiotowym zdarzeniu. Przesłuchano także osoby z najbliższego otoczenia Magdaleny Ż., w tym członków jej rodziny oraz partnera. Ze względu na aktywność w sprawie dwóch agencji detektywistycznych przesłuchano w charakterze świadków ich przedstawicieli.

Przeprowadzono także inne czynności i zgromadzono dowody,


między innymi w postaci dokumentacji, w tym medycznej, a także dokumentacji elektronicznej.

W sprawie skierowano również wniosek do organów ścigania Arabskiej Republiki Egiptu o wykonanie czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, który był następnie uzupełniany stosownie do dokonywanych ustaleń.

Po uzyskaniu i przetłumaczeniu na język polski materiałów przekazanych przez egipskie organy ścigania, zwrócono się o ich uzupełnienie.

Powyższe materiały są bowiem niezbędne biegłym z zakresu medycyny sądowej do wydania kompleksowej opinii sądowo-lekarskiej dotyczącej mechanizmu i przyczyn zgonu Magdaleny Ż., uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w toku śledztwa badania.

Wskazana opinia jest zaś jednym z kluczowych dowodów w sprawie, mającym istotne znaczenie dla dalszych kierunków śledztwa.

Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie informacjami o tym, że w niniejszej sprawie doszło do zatrzymania osoby lub osób, informuję, że doniesienia te nie polegają na prawdzie, a zatrzymanie nie miało miejsca.

Śledztwo prowadzone jest w fazie in rem, nikomu nie zostały przedstawione zarzuty w związku z tą sprawą.

Kolejny komunikat prasowy w sprawie zostanie wydany po uzyskaniu wskazanej wyżej opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, co jest uzależnione od pełnej realizacji skierowanych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze wniosków o międzynarodową pomoc prawną przez instytucje Arabskiej Republiki Egiptu.

Rzecznik Prasowy

prokurator Tomasz Czułowski

Sprawa śmierci Magdaleny Żuk – Komunikat z dnia 23.06.2017r. Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

Komunikat Prasowy nr 18/2017


W związku z licznymi zapytaniami mediów o aktualny stan śledztwa w sprawiemającego zaistnieć w dniu 30 kwietnia 2017r. w Hurghadzie, na terenie Arabskiej Republiki Egiptu zabójstwa Magdaleny Ż., tj. czynu z art. 148 § 1 kk., Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze informuje, iż prowadzący postępowanie oczekują na przekład z języka arabskiego dokumentów uzyskanych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej od władz Egiptu.

Dopiero po zapoznaniu się z tłumaczeniem ww. dokumentów będzie można ocenić, czy stanowią one realizację wszystkich wniosków o pomoc prawną, a jeżeli tak, zostaną one przekazane biegłym z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy zapoznają się z nimi przed wydaniem opinii z sekcji zwłok Magdaleny Ż. przeprowadzonej w Polsce.

Niezależnie od powyższego sukcesywnie gromadzony jest materiał dowodowy, dotychczas przesłuchano ponad 100 świadków, a także zabezpieczono szereg dokumentów, w tym elektronicznych. Na bieżąco weryfikowane są wszystkie przyjęte wersje śledcze.

Kolejne informacje w sprawie zostaną udzielone po uzyskaniu wyników zleconych badań wraz z opinią biegłych w przedmiocie przyczyn zgonu Magdaleny Żuk.
w zastępstwie Rzecznika Prasowego
prokurator Marek Gorzkowicz
Komunikat prasowy _18_2017

Czytaj również…
(Visited 22 246 times, 1 visits today)

One thought on “Sprawa śmierci Magdaleny Żuk – Komunikat Prasowy z dnia 3.08.2017 r. Nr 26/2017 Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze

  • 16 lipca, 2017 at 1:51 pm
    Permalink

    Kto to? Nawet nie kojarzę.

    Reply

Dodaj komentarz