Ruszył projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”

 Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie ruszył bezpłatny   projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Jest on przeznaczony dla 20 bezrobotnych mieszkańców powiatu pleszewskiego, którzy  są w wieku  od 18 do  24 lat. Grupa składa się z 12 pań  i 8 panów.

Pierwszy etap szkolenia rozpoczął się od wsparcia motywacyjno -doradczego, który polega na indywidualnych spotkaniach uczestników projektu z doradcami zawodowymi.

– W ramach zajęć z niepracującymi  doradcy zawodowi zrobią analizę rynku pracy i sprawdzą  potrzeby i umiejętności każdego uczestnika. Dzięki temu każdy bezrobotny biorący udział w projekcie  może  liczyć na pomoc w dalszym ukierunkowaniu rozwoju zawodowego. A głównym zadaniem pierwszego etapu jest przygotowanie młodych  ludzi do wejścia na rynek pracy.– wyjaśnia Karolina Stachowska, koordynator projektu z ramienia CKiW OHP w Pleszewie.

Spotkania z doradcami  mają też na celu m.in. uzgodnienie kolejnych form wsparcia, jakie będą realizowane w ramach projektu. Mowa tu przede wszystkim o kierunku szkolenia zawodowego czy przyszłego stażu finansowanego z unijnych środków.

– W sumie uczestnicy odbędą aż cztery godziny zajęć indywidualnych z doradcą 

w celu określenia ścieżki ich edukacyjnej i zawodowej. Będą też opracowywali

indywidualne plany działania oraz  diagnozy predyspozycji zawodowych pod kątem

przyszłej kariery. – dodała Wiesława Wawroska, wicedyrektor Centrum.

Bezrobotni, którzy  uczestniczą w projekcie aktualnie  nie uczą się w trybie stacjonarnym. Nie biorą  też  udziału w żadnych innych szkoleniach, które mają  na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy czyli spełniające tzw. kategorię  NEET.

 

(Visited 79 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz