Rozpoczęły się obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Cztery poznańskie uczelnie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego – wspólnie zainaugurowały nowy rok akademicki. W ten sposób rozpoczęły obchody z okazji 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Uroczystość odbyła się w auli UAM, przy ul. Wieniawskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele społeczności akademickiej oraz władzy państwowej, wojewódzkiej i samorządowej.


– Razem rozpoczynamy setny rok akademicki, nawiązując do roku 1919, kiedy to rozpoczęła działalność Wszechnica Piastowska. To z niej wywodzą się cztery poznańskie uczelnie – mówił prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM. – Marzenie poznaniaków o uniwersytecie, sięgające XVI wieku, mogły się spełnić po zakończeniu pierwszej wojny światowej, odzyskaniu niepodległości i zwycięskiemu zakończeniu Powstania Wielkopolskiego. Był to rok 1919. Rok później Wrzechnica przyjęła nazwę Uniwersytet Poznański – wspominał rektor UAM.

Jak podkreślił, jest też inny ważny powód, który sprawia, że nadchodzący rok będzie dla uniwersytetu niezwykle istotny, a wręcz przełomowy.

– To zmiana porządku prawnego, w którym funkcjonujemy. Dzisiaj wchodzi w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co oznacza, że czekają nas wyzwania związane z wdrażaniem nowych przepisów. Wyzwania, bo wprowadzać je będziemy w atmosferze poczucia niestabilności prawa, podważania autorytetu sądów i konstytucji oraz fundamentalnej dla demokracji zasady trójpodziału władzy – mówił prof. Andrzej Lesicki. Jak dodał, samą zmianę przepisów w świecie akademickim, postrzega jako szansę na rozwój uczelni.

O konieczności rozwoju poznańskich uczelni i roli społeczności akademickiej mówił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.

– Żyjemy w mieście akademickim, a uczelnie wyższe są naszym wielkim kapitałem. W głównej mierze to one ukierunkowują miasto, określają jego charakter i decydują o jego atrakcyjności. Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby Poznań bez Uniwersytetu Poznańskiego, czyli w konsekwencji bez: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego i  Akademii Wychowania Fizycznego – mówił Jacek Jaśkowiak. – Wszyscy mieszkańcy, bez wyjątku, czerpią z nietuzinkowej, stuletniej tradycji. Tradycji, z której jesteśmy naprawdę dumni. Wykształciło się tu wiele pokoleń. Dzięki solidnemu przygotowaniu, z odwagą i bez kompleksów zdobywają dziś zawodowe i naukowe szczyty oraz kształtują polską, europejską i bywa – że światową – rzeczywistość. Pragnę podkreślić, że chcemy być dla Państwa wsparciem. Rozwój szkolnictwa wyższego i sukcesy rodzimych uczelni są naszą poznańską racją stanu – zwrócił się do jubilatów prezydent Poznania.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły chóry akademickie. Wykład inauguracyjny pt. „100 lat. Językowy wymiar miary” wygłosił prof. Jerzy Bralczyk. Podczas ceremonii rektorzy poznańskich uczelni dokonali immatrykulacji studentów I roku. Wzięły w niej udział osoby, które rozpoczynają naukę na nowym kierunku neurobiologia, prowadzonym przez wszystkie cztery uczelnie.

Przed godz. 12 uroczyste obchody zostały zakłócone. W czasie uroczystości do władz uczelni wpłynęła informacja o bombie, która miała zostać podłożona w auli UAM. Budynek został ewakuowany. Na miejsce przyjechali saperzy, policja i straż pożarna. Niczego nie znaleziono. Po upływie około godziny uroczystość była kontynuowana.

AJ /poznan.pl/
Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
(Visited 49 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz