Rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku

Pod koniec maja rozpoczął się pierwszy etap przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 263 w Babiaku w powiecie kolskim.


Zakres robót na długości 680 metrów obejmuje m.in. korektę geometrii skrzyżowań, wymianę nawierzchni, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych, budowę: ścieżki rowerowej, zjazdów, elementów odwodnienia oraz montaż barier ochronnych.

Wartość inwestycji wynosi 1,9 mln zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła. Termin realizacji to wrzesień 2019 r.

wzdw.pl

(Visited 99 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz