Przyjechał do Polski na podstawie dokumentów brata

 24.01.2019 r. funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu przeprowadzili kontrolę legalności pobytu obywatela Chin. Mężczyzna do kontroli przedstawił swój paszport oraz oświadczył, że w listopadzie ubiegłego roku złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt na terytorium RP w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.


24.01.2019 r. funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu przeprowadzili kontrolę legalności pobytu obywatela Chin. Obywatel Chin do kontroli przedstawił swój paszport. Oświadczył również, że w listopadzie ubiegłego roku złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt na terytorium RP w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z uwagi na pobyt w Polce z żoną i synem.

Funkcjonariusze SG po analizie dokumentów zatrzymali 39-letniego mężczyznę z uwagi na jego niezgodny z prawem pobyt w Polsce. W trakcie przesłuchania cudzoziemiec przyznał się, iż w styczniu 2015 r. będąc nielegalnie w Portugalii przyleciał do Polski wraz z żoną i dzieckiem brata posługując się w trakcie przekroczenia granicy jego  paszportem oraz jego portugalską kartą pobytu. Od tego momentu przebywał na terytorium Polski nielegalnie.

Cudzoziemcowi przedstawiono zarzut za przekroczenie granicy państwowej do Polski przy użyciu dokumentów stwierdzających tożsamość innej osoby oraz we współdziałaniu z innymi osobami. Obywatel Chin przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze grzywny w wymiarze 1000 zł. Dodatkowo Komendant Placówki SG w Kaliszu wszczął postępowanie o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

(Visited 208 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz