PRZEWÓZ OSÓB BEZ UPRAWNIEŃ

Przewóz osób w Poznaniu pojazdem do tego nieprzystosowanym, bez wymaganych dokumentów i odpowiednich badań medycznych ujawnili wielkopolscy inspektorzy wraz policją.


24 września na terenie Poznania inspektorzy transportu drogowego wspólnie z policją kolejny raz kontrolowali pojazdy wykonujące przewozy drogowe osób przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych. Podczas kontroli wykryli jeden przypadek, w którym stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Przewóz wykonywany był pojazdem, który nie spełniał kryteriów określonych w ustawie o transporcie drogowym, dodatkowo kierowca nie posiadał ważnych badań lekarskich i psychologicznych. Takie naruszenia skutkują wszczęciem postępowania na przedsiębiorcę zagrożone karą 8 tysięcy, a na osobę zarządzającą 2 tysięcy złotych.

/witdpoznan.pl/

Zobacz również …

(Visited 191 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz