Projekt pn. „Igrzyska dla osób z niepełnosprawnością” realizowany w powiecie nowotomyskim jako jedyny z Wielkopolski nagrodzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

W poniedziałek, 10 kwietnia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się uroczystość związana z wręczeniem wyróżnień laureatom II edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. W konkursie jako jedyny z województwa wielkopolskiego nagrodzony został projekt pn. „Igrzyska dla osób z niepełnosprawnością” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu oraz nowotomyskie Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego.

W uroczystości udział wzięli: Zenon Matuszczak – przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu, Dariusz Pilz – wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz Łukasz Nyczkowski – kierownik Zespołu Świadczeń i Rehabilitacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Spośród zgłoszonych projektów z całego kraju wyróżnionych zostało jedenaście. Igrzyska są przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym od 2010 roku w Nowym Tomyślu. Inicjatorem tych działań jest PCPR w Nowym Tomyślu, które podejmuje współpracę z Zarządem Rejonowym PZERiI w Nowym Tomyślu oraz Gimnazjum w Nowym Tomyślu.

W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy: „Projekt ten jest inspirującym przykładem wykorzystania infrastruktury miasta przeznaczonej zasadniczo dla uczniów (obiekty sportowe szkoły gimnazjalnej) do działań na rzecz seniorów i zaangażowania przy tym potencjału obu tych grup. Zorganizowanie igrzysk w szkole, wspólnie z uczniami, to dobry sposób pokazania młodym obrazu starości i niepełnosprawności odbiegającego od stereotypu. Mimo że igrzyska odbywają się na razie raz w roku, seniorzy mogą przygotowywać się do nich przez cały rok, a co za tym idzie – integrują się, uprawiają sport, działają w grupach, pokonują samotność i brak motywacji. Z punktu widzenia organizacyjnego przedsięwzięcie jest wpisane w klarowny schemat z wyraźnie postawionym celem, rocznym cyklem działania i oceny, ustalonymi procedurami, rozdzielonymi zadaniami i odpowiedzialnością rozłożoną pomiędzy głównych organizatorów, tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz nauczycieli i uczniów gimnazjum. Powyższy schemat sprawdził się w praktyce, o czym świadczy fakt, że igrzyska są organizowane corocznie od 2010 roku. Na podstawie opisu przedsięwzięcia można też określić warunki niezbędne do skopiowania go w innym miejscu – z podobnym sukcesem. Zasadnicza wydaje się zwłaszcza rola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegająca na tworzeniu trwałego partnerstwa instytucji lokalnych, zarówno do organizacji samych zawodów, jak i do rekrutowania drużyn zawodników i kibiców (spośród członków stowarzyszeń, a także osób korzystających z warsztatów terapii zajęciowej i dziennych domów pobytu).”

Źródło: /facebook.com/Powiat Nowotomyski

(Visited 275 times, 1 visits today)

Leave a Reply