Premier Morawiecki o kolejnych rządowych inwestycjach drogowych w województwie wielkopolskim

Premier wziął udział w uroczystym otwarciu odcinka gminnej drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia. Inwestycja otrzymała ponad 80 proc. dofinansowania w ramach rządowego wsparcia dla dróg lokalnych. Pomimo systematycznej poprawy, stan polskich dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpływa też na obniżenie aktywności gospodarczej i inwestycyjnej regionów. Dlatego rząd Mateusza Morawieckiego konsekwentnie realizuje obietnicę budowy sieci dróg i autostrad.

To miejsce, w którym widać jak doprowadzenie dróg do większych arterii komunikacyjnych tworzy nowe możliwości” – mówił premier.


Poinformował, że  w województwie wielkopolskim na inwestycje z budżetu państwa przeznaczono już blisko miliard zł dofinansowania.

Szef rządu dodał, że wyremontowane drogi i nowe inwestycje to wyższy komfort jazdy, większe bezpieczeństwo i łatwiejszy dojazd do większych dróg – to wszystko oznacza rozwój. „Chcemy by ludzie widzieli perspektywy życia i rozwoju w każdym zakątku Polski. Tak rozumiemy zrównoważony rozwój” – podkreślił.

Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej to działanie uzupełniające w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych. W efekcie ma powstać spójny i zintegrowany system transportowy w całym kraju. To realne rządowe wsparcie w realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W latach 2019-2028 na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy rząd przeznaczy 36 mld zł.

O inwestycji

To kolejna inwestycja drogowa w województwie wielkopolskim – przebudowa gminnej drogi Pisarzowice-Bałdowice-Słupia. To jeden z najczęściej wykorzystywanych dojazdów do trasy S8. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł, z czego ponad 80 proc. to dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres inwestycji obejmował m.in. przebudowę drogi na odcinku 3 km. Budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Wykonanie wyspy spowalniającej na wlocie do miejscowości Pisarzowice oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni. Zbudowano też nową zatokę autobusową.

Blisko 355 mln zł. – wartość środków wypłaconych na realizację zadań gminnych i powiatowych w województwie wielkopolskim

W 2019 r. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymało łącznie 284 zadania na drogach gminnych i na drogach powiatowych. Łączna wartość środków wypłaconych na realizację zadań gminnych i powiatowych w województwie wielkopolskim wyniosła blisko 355 mln zł.

W powiecie ostrzeszowskim w 2019 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało łącznie 11 zadań, w tym 2 powiatowe i 9 gminnych. Łączna wartość środków wypłaconych na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła ponad 11 mln zł.

Niespełna 226 mln zł – tyle wyniosło rządowe dofinansowanie gminnych i powiatowych inwestycji drogowych w woj. wielkopolskim

W latach 2016 – 2018 w ramach funkcjonowania Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej oraz Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w woj. wielkopolskim dofinansowano łącznie 200 zadań na drogach gminnych i  na drogach powiatowych, na łączną kwotę niespełna 226 mln zł.

Natomiast w samym powiecie ostrzeszowskim dofinansowanie o łącznej wartości 3,37 mln zł uzyskały 3 inwestycje gminne.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

(Visited 181 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz