Prawie 4 mln złotych dofinansowania do podziału między placówki POZ w Wielkopolsce

Wielkopolski Oddział NFZ ma do rozdysponowania 3,84 mln złotych dofinansowania do zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania lub szkoleń dla lekarzy POZ, wystawiających zwolnienia lekarskie. Co ważne, o środki można ubiegać się na podstawie faktur za zakupy dokonane w całym 2018 roku.
Wysokość dofinansowania przekazywanego przez NFZ to maks. 65% poniesionych wydatków do wysokości 3500 zł na jedno stanowisko pracy lekarza POZ, do czterech miejsc w placówce. Jeśli poradnia posiada kilka lokalizacji, otrzyma dofinansowanie na max 4 miejsca w każdej z nich (na nie więcej niż 4 lokalizacje), czyli łącznie do 16 miejsc pracy lekarzy rodzinnych w jednej placówce. To oznacza, że kwota, którą może otrzymać placówka wynosi od 3500 zł do aż 56 000 zł.

Zainteresowane podmioty składają już wnioski do Funduszu, a my zapraszamy kolejne, ponieważ ostateczny termin składania kompletnych wniosków (czyli również już uzupełnionych po wskazaniu przez Fundusz błędów) mija 15 grudnia br. Dotacja będzie wypłacana placówkom do końca tego roku. Podmioty, które formalnie mogą ubiegać się o dofinansowanie, otrzymały szczegółowe informacje przez System Zarządzania Obiegiem Informacji, czyli tzw. SZOI.

Wartość dofinansowania w skali kraju wynosi 50 mln złotych. Pieniądze są przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy lekarzy rodzinnych, wystawiających swoim pacjentom zaświadczenia o niezdolności do pracy – czyli zwolnienia lekarskie. Od 1 grudnia tego roku formę papierową zwolnienia zastąpi elektroniczna, tzw. e-zla.(Visited 36 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz