Poznańskie uczelnie w czołówce

Opublikowano ranking szkół wyższych miesięcznika Perspektywy. Poznańskie uczelnie uplasowały się na wysokich miejscach. W pierwszej trójce uniwersytetów znalazł się UAM.


W klasyfikacji zbiorczej, wśród ocenianych blisko 100 akademickich uczelni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza uplasował się na 4. pozycji, czyli podobnie jak przed rokiem (za Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Warszawską). Politechnika Poznańska została sklasyfikowana na 12. miejscu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na 16. miejscu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na na 30. miejscu, a Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na 34. pozycji.

W kategorii uczelni rolniczych na pierwszym miejscu w Polsce znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (razem z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). W kategorii uczelni sportowych drugie miejsce zajęła Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (razem z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie), w kategorii „uniwersytety” trzecie miejsce w skali kraju zajął Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a w kategorii uczelni ekonomicznych takie samo miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną AWANS 2023 dla uczelni, która dokonała najbardziej spektakularnego skoku do czołówki Rankingu Uczelni Akademickich. Nagrodę tę otrzymała Politechnika Poznańska, która z miejsca 23. w ubiegłorocznym rankingu awansowała na miejsce 12. w edycji 2023.

W kategorii niepublicznych uczelni nauczających na poziomie magisterskim, drugie miejsce (bez zmian w ciągu roku) zajął SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, który posiada wydział zamiejscowy w Poznaniu, 12. lokatę zajął Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu (dawna Wyższa Szkoła Bankowa), a na 37. pozycji znalazła się Wyższa Szkoła Logistyki.

Zestawienia przygotowano na podstawie wielu wskaźników, zgrupowanych w kryteriach, obejmujących m.in.: prestiż akademicki, innowacyjność, umiędzynarodowienie, losy absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia.

Więcej informacji na stronie.

PD/poznan.pl/

(Visited 69 times, 1 visits today)

Leave a Reply