Poznańska drogówka podczas ogólnopolskiej akcji NURD. W 24h prawie 200 wykroczeń.

Kolejna ogólnopolska akcja „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” za nami. 30 stycznia br. wielkopolscy policjanci prowadzili wzmożone kontrole drogowe. Tylko w samym Poznaniu, ponad 100 funkcjonariuszy brało udział w akcji dot. bezpieczeństwa pieszych. Mimo wielokrotnych policyjnych apeli, nadal obserwujemy nieodpowiedzialne zachowania wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci w niecałe 24 godziny, ujawnili prawie 200 wykroczeń.
30 stycznia br. odbyła się jednodniowa akcja NURD. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu ujawnili 52 wykroczenia, które popełnili kierowcy wobec pieszych i rowerzystów. Wśród pieszych nadal najpoważniejszym przykładem łamania przepisów jest przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Podczas jednodniowej akcji, policjanci poznańskiej drogówki ujawnili 126 wykroczeń, jakie popełnili piesi uczestnicy ruchu drogowego .

Policja zapowiada, że to nie była ostatnia taka akcja działań kontrolnych pod względem zachowania zasad bezpieczeństwa na drogach, szczególnie jeśli chodzi o sezon letni. Policjanci Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu nadal będą czuwać nad bezpieczeństwem na drogach Poznania i powiatu, niezależnie od zakończonej właśnie akcji.

Należy przypomnieć, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych obowiązany jest zachować szczególną ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ponadto musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Nieprawidłowe zachowania kierujących, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych to:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, w szczególności na przejściu dla pieszych,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
  • przejeżdżanie przez przejście z nadmierną prędkością,
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się  w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,
  • nieprawidłowe cofanie.

Wypadki z udziałem pieszych powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród pieszych odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja systematycznie apeluje, aby piesi uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone, niż kierującego pojazdem. Zawsze należy być ostrożnym przechodząc przez jezdnię, nawet na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Wkraczając na jezdnię upewnijmy się, że nadjeżdżający pojazd zwalnia.

(Visited 97 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz