Poznań: Więcej pieniędzy dla nauczycieli

Miasto Poznań zamierza wesprzeć nauczycieli, którzy walczą o podwyżki. Od nowego roku szkolnego, czyli 1 września 2019 roku będą dostawać więcej pieniędzy. Zmiany są możliwe jedynie w sferze, na którą ma wpływ samorząd, wzrosną więc nauczycielskie dodatki – motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo czy warunki pracy. Porozumienie w tej sprawie zostało wypracowane wspólnie ze związkami zawodowymi.

Na zwiększenie dodatków dla nauczycieli Miasto Poznań przeznaczy w skali roku około 6 mln złotych. Zmiany odczuje około 9,5 tysiąca osób. Pieniądze te będą wypłacane nauczycielom od 1 września 2019, czyli od nowego roku szkolnego.

– Reforma oświaty odwróciła system edukacji do góry nogami. Negatywne skutki z niej wynikające odczuły nie tylko samorządy, które musiały sfinansować i wprowadzić w życie narzucone zmiany. Wielu pracowników szkół straciło pracę w wyniku likwidacji gimnazjów. Tym, którzy pozostali w zawodzie przybyło obowiązków i stresów. Nie dziwi mnie, że nauczyciele walczą o godne zarobki. Niestety Miasto Poznań nie ma wpływu na wysokość pensji zasadniczej, przez co swoje postulaty związki zawodowe muszą kierować bezpośrednio do rządzących. Chcemy jednak choć trochę pomóc nauczycielom w problemach i na tyle, na ile to możliwe poprawić ich sytuację finansową – mówi Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Poznania.

Na zarobki nauczyciela składają się wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego (nauczyciel stażysta – 2538 zł, kontraktowy – 2611 zł, mianowany – 2965 zł, dyplomowany – 3483 zł – kwoty brutto) oraz różnego rodzaju dodatków. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest określana przez Ministra Edukacji Narodowej. Pieniądze na ten cel samorządy otrzymują z subwencji oświatowej. Wysokość dodatków zróżnicowana jest w zależności od uchwał jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określają organy stanowiące w regulaminach wynagradzania nauczycieli. 

Wysokość dodatków jest ustalana jako wartość procentowa kwoty bazowej ustalanej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Właśnie wysokość procentowa poszczególnych dodatków ulegnie podwyższeniu. Jeśli wysokość pensji zasadniczej wzrośnie, zwiększy się także wysokość dodatku.

O wielkości wynagrodzeń nauczycieli decyduje więc przede wszystkim wysokość wynagrodzenia zasadniczego określanego przez stronę rządową. O wzrost tych pensji walczą teraz nauczyciele.

– Wzrost dodatków niewątpliwie wpłynie dobrze na samopoczucie poznańskich nauczycieli, którzy ze strony rządzących napotykają na ścianę – zauważa Jacek Leśny, wiceprezes poznańskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W Poznaniu zwiększone zostaną dodatki funkcyjne – dla dyrektorów szkół (wzrost o 200 zł) i wicedyrektorów (wzrost około 119 zł) za wychowawstwo czy warunki pracy, np. naukę w szkołach specjalnych, klasach łączonych czy dwujęzycznych.

– Negocjacje przebiegały w atmosferze zrozumienia – podkreśla Marek Sternalski, radny Miasta Poznania, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania RMP. – Budżet miasta jest obciążony kosztami reformy oświaty. Gdybyśmy nie musieli przeznaczać milionów zł na zmiany konieczne do jej wprowadzenia, dodatki dla nauczycieli mogłyby być większe.

Wzrosną także dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani z tego, co udało się wypracować po pół roku rozmów. Cieszy mnie, że wzrost dodatków ma formę procentową. Dzięki temu jeśli wzrośnie pensja zasadnicza, wzrośnie również kwota dodatku – mówi Wojciech Miśko, wiceprzewodniczący oświatowej „Solidarności” w Poznaniu.

AJ /poznan.pl/

(Visited 94 times, 1 visits today)

Leave a Reply